Level 33 Level 35
Level 34

3301 - 3400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kongruent
överensstämmande
obsolet
ur bruk
exklamation
utrop
initierad
välunderrättad
arrivist
karriärist
subvention
understöd
kremla
svamp
trohjärtad
ärlig
medellös
fattig
koncipiera
befrukta
sanatorium
kuranstalt
destinera
avsända
skrinlägga
framskjuta
essentiell
väsentlig
orgiastisk
tygellös
skral
undermålig
skocka sig
hopa sig
fonetik
ljudlära
ekvivalent
likvärdig
otit
öroninflammation
spatiös
gles
häva
lyfta och sänka
underförstå
lära av sammanhanget
brösta
stoltsera
fordom
för länge sedan
bagatellisera
förringa
diger
stor
sekunda
andra klassens
heraldik
sköldmärkeslära
åsamka
vålla
blåsyra
cyanväte
medaljong
hängsmycke
kajuta
fartygsrum
bilateral
tvåsidig
ekvivalens
likvärdighet
mykolog
svampexpert
perforera
genomborra
schavott
skampåle
idealisk
perfekt
fåvitsk
dåraktig
devalvera
skriva ned valutavärde
bångstyrig
oregerlig
röna
erfara
sanktionera
godkänna
basse
rekryt
decimera
reducera
tambur
hall
föresats
bestämd avsikt
cerealier
spannmål
emeritus
pensionerad professor
officiell
offentlig
tiptop
utmärkt
sidsteppa
ställa någon utanför
bemyndiga
auktorisera
luxös
dyrbar
eter
atmosfär
bastard
hybrid
amorös
kärleksfull
lysten
begiven
skinntorr
mager
agreabel
behaglig
primitiv
outvecklad
överdådig
slösaktigt lyxig
alldaglig
intetsägande
entresol
mellanvåning
formation
uppställning
vokabulär
ordförråd
ballistik
projektilrörelselära
komparabel
jämförbar
nitisk
flitig
gassig
stekhet
arrondera
sammanfoga jordområde
kodex
rättesnöre
sannfärdig
pålitlig
hertig
prins
imperium
stormaktsvälde
despot
envåldshärskare
durkdriven
skicklig
säter
fäbod
dekrepitus
ålderdomssvag
espri
kvickhet
patologisk
sjuklig
subjektiv
vinklad
dansant
danskunnig
pediatrik
barnsjukdomslära
historisk
faktisk
involvera
innefatta
lansera
föra fram
eocen
tertiärtidsperioden
dimorf
tvåformig
undfå
mottaga
detronisera
avsätta
seriös
högtidlig
distribution
utdelning
mondial
världsomfattande
habil
skicklig
oförtövad
ögonblicklig
rotunda
rund byggnad
liniment
ingnidningsmedel
trivial
banal