Level 36 Level 38
Level 37

3601 - 3700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kurtisera
flörta med
manufaktur
textil
toujours
trevlig
fåkunnig
okunnig
därvidlag
i det avseendet
illitterat
obeläst
bemärkt
framstående
gute
gotlänning
dissonant
missljudande
häromsistens
nyligen
sumpa
försumma
tillräknelig
sinnes fulla bruk
promemoria
minnesanteckning
ta skruv
ha verkan
applicera
tillämpa
imperator
kejsare
ljunga
blixtra
lastbar
omoralisk
klaviatur
tangentbord
embargo
beslag
klamra
fästa
baktericid
bakteriedödande
metafor
bildligt uttryckt
allians
förbund
gardist
soldat
indefinit
obestämd
indolens
oföretagsamhet
obligatorisk
ofrånkomlig
kassun
sänkkista
glaukom
grön starr
frank
frimodig
drastisk
chockerande
rista
karva
anhalt
station
intervenera
ingripa
beslå
ertappa
preciös
förkonstlad
fnas
skal
vittra
smulas sönder
aktning
respekt
förtänka
tänka illa om
veneration
djup vördnad
probera
pröva
barmhärtighet
medlidande
svastika
hakkors
petameter
långt längdmått
piktur
handstil
scepter
spira
fäfot
vara obrukad
bagge
hanfår
en face
rakt framifrån
impuls
ingivelse
rapsodisk
lösryckt
fiken
lysten
koncept
utkast
museal
museimässig
ruschig
snabb
duplicera
mångfaldiga
bibliofil
bokälskare
statut
bestämmelse
ovation
stormande hyllning
schatull
skrin
domptör
djurtämjare
gratifikation
belöning
ideografi
bildskrift
oinskränkt
obegränsad
ogulden
ej betald
matiné
eftermiddagsföreställning
palaver
diskussion
otidig
oförskämd
herdedikt
eklog
grannlaga
taktfull
batalj
fältslag
fris
ornamenterat band
båga
fuska
överilad
ogenomtänkt
andtruten
andfådd
antediluviansk
uråldrig
paginera
sidnumrera
nämndeman
ledamot i tingsrätt
facil
rimlig
burgen
förmögen
galär
fartyg för rodd
explicera
förklara
nubb
spik
mangrann
som omfattar samtliga
sorgfällig
omsorgsfull
rustibuss
livligt barn
sakrilegium
helgerån
vitt
långt
notis
tidningsmeddelande
dopfunt
dopskål
parterr
blomsterterass
hysterisk
överspänd
konsternera
förvirra
försitta
gå miste om
origo
nollpunkt
nydana
nyskapande
silo
spannmålsmagasin
allestädes
överallt