Level 37 Level 39
Level 38

3701 - 3800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
domdera
väsnas
semantik
betydelselära
illustration
bild
habituell
vanemässig
argusöga
vaksam blick
geist
handlingsiver
skygga
ge skugga
obstinat
envis
rekviem
dödsmässa
förblommerad
förtäckt
deviation
avvikelse
tjudra
fastbinda
hjässa
skalle
inklination
böjelse
cementera
befästa
jubilar
festföremål
esoterisk
svårtillgänglig
erinran
påminnelse
andefattig
själlös
ferm
rask
yster
sprittande livlig
bevåg
på eget initiativ
inhysa
ge bostad åt
fertil
fruktsam
antracit
stenkol
karnivor
köttätare
amsaga
påhittad historia
exemplarisk
mönstergill
marginell
obetydlig
alfons
hallick
dispyt
ordväxling
syntax
ordförbindelse
tillbörlig
skälig
allbekant
välkänd
ränker
hemliga planer
ögna
skumma igenom
härold
utropare
allegat
verifikation
ansa
vårda
incitament
stimulans
infria
förverkliga
nyttja
använda
servil
fjäskig
agremanger
bekvämligheter
koexistens
samexistens
oredig
virrig
hugad
intresserad
nipper
billiga smycken
syntes
sammansmältning
lasciv
oanständig
förordna
anställa
byråkrat
tjänsteman
deputerad
ombud
zootomi
djuranatomi
excess
överdrift
beveka
övertala
bespisning
förplägning
ärelös
föraktlig
girera
överföra pengar
nidsk
snål
nationalisera
förstatliga
registrera
anteckna
autokrat
envåldshärskare
visera
kontrollera
utstaka
dra riktlinjer
tillreda
göra iordning
junta
militärregering
robiola
ostsort
städse
alltid
episk
berättande
gretten
kräsen
bonitet
värde
trafikabel
farbar
rekvisita
tillbehör
struntförnäm
struntviktig
antagonism
motsättning
resignera
ge upp
byka
tvätta textilier
amorf
formlös
betänka
tveka
abiturient
lärjunge
slentrian
vanemässighet
triumfator
segerherre
imperatorisk
kejserlig
betänklig
oroande
attaché
diplomat
kollega
yrkeskamrat
baner
fana
futurism
modernistisk konstriktning
bebåda
förutsäga
försåt
bakhåll
valka
rulla
avhängig
osjälvständig
bigarrå
körsbär
fresk
väggmålning
incident
störande händelse
polityr
förfining
eufemism
förskönande omskrivning
fabla
fantisera
elokvent
vältalig