Level 38 Level 40
Level 39

3801 - 3900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stålsätta sig
stärka
bråd
hastig
imaginär
endast inbillad
begabba
förlöjliga
ackvisition
anskaffande
fräsch
frisk
helgerån
vanhedrande handling
frappera
slå med förvåning
utlöpa
förlora sin giltighet
ingenium
begåvning
fåle
unghäst
epik
berättande diktning
förtryta
förarga
seralj
sultanpalats
protektion
beskydd
förete
uppvisa
skrävla
skryta
resonabel
vettig
älsklig
ljuv
pillemarisk
illmarig
mista sansen
svimma
nejd
trakt
groupie
fan
skyndsamt
snart
honnett
hederlig
halsbrytande
livsfarlig
anskri
rop
föresväva
finnas i tankarna
stratum
jordskorpa
legio
stort antal
dunkel
halvmörker
idog
flitig
resumé
kort sammanfattning
frikadell
kokt köttbulle
enträgen
envis
snarfyndig
snabbtänkt
stäcka
stoppa
inadvertens
ouppmärksamhet
skröplig
bräcklig
komplikation
förveckling
makaber
hemsk
kummel
stenröse
abrupt
plötslig
parlör
fraslexikon
glop
slyngel
patriark
ärevördig åldring
influera
påverka
byssja
skjul
gylling
gultrast
kolerisk
hetlevrad
dressör
djurtämjare
högvördig
artig
vomera
kräkas
exil
landsflykt
replipunkt
stödjepunkt
arabesk
mönstrat ornament
approximera
uppskatta
burlesk
tokrolig
magnat
finansman
tornister
foderpåse
abradera
nöta ner
humid
fuktig
ressentiment
bitterhet
fraktur
benbrott
nännas
förmå sig till
vulgär
grov
histologi
vävnadslära
misär
dåliga levnadsförhållanden
seismisk
avser jordbävningar
mankemang
fel
tranchera
skära upp
geschwint
snabbt
suterräng
källarvåning
assessor
högre jurist
kategorisk
ovillkorlig
oktroj
tillstånd att idka bankrörelse
blänkare
kort tidingsnotis
abundant
ymnig
rauk
strandpelare
kompendium
sammandrag
bastant
kraftig
introducera
införa någon
konstituera
grunda
dedicera
tillägna
konsort
meningsfrände
välva
planera
gyrometer
rotations- hastighetsmätare
permeabel
genomträngande
komplicerat
invecklat
irritabel
lättretad
kolonn
rund pelare
sakral
kyrkoförknippad
konnässans
bekantskap
konfidentiell
förtrolig
kastell
mindre fästning
otiatri
öronsjukdomslära
vakuum
lufttomt
bulna
svullna upp
tuktig
sedlig
koncern
bolagsgrupp