Level 40 Level 42
Level 41

4001 - 4100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kongenial
andligt befryndad
bitter
besk
fiffla
intrigera
ambulera
flytta omkring
husera
härja
anhopning
samling
utpräglad
mycket tydlig
flärd
fåfänga
utverka
erhålla
dinge
liten båt
friherre
titel
proponera
föreslå
punktur
föra in med spruta
berest
som rest mycket
utfästa
lova
perpendikel
normal
paria
lågt stående individ
avfatta
formulera
pirum
berusad
illuster
framstående
vrångvis
orättvis
ulster
överrock
förnimmelse
sinnesintryck
vesper
aftongudstjänst
skira
smälta
urarta
utvecklas negativt
manér
uppträdande
de jure
lagenligt
amper
barsk
borgenär
fordringsägare
accent
betoning
bris
vind
polykrom
mångfärgad
gigolo
yrkesdansör
ballotera
företa sluten omröstning
barbacka
rida utan sadel
faskin
trädgrensihopbuntning
bikta
bekänna sina synder
fiktiv
påhittad
pilk
fiskeredskap
förebåda
varsko i förväg
figurativ
föreställande
glorifiera
förhärliga
ådagalägga
bevisa
konspiration
sammansvärjning
bröstvärn
skyddsvall
bog
skulderparti
äregirig
ärelysten
lebeman
flott och lättsinnig man
osnuten
ohyfsad
nattstånden
föråldrad
skede
tidsperiod
jeremiad
klagovisa
illudera
ge sken av
trångmål
svårighet
tinktur
extrakt
föresätta sig
ställa upp som mål
erratum
misstag
approbera
godta
frisera
försköna
ingalunda
alls inte
vedervåga
sätta på spel
bannlysning
utesluten
erkännsam
tacksam
obskyr
dunkel
narrativ
berättande
karitativ
vårdande
aggressiv
utmanande
nevö
brorson
dekanus
fakultetsordförande vid högskola
ledbruten
stel
flugig
tokig
accessoarer
tillbehör
markera
utmärka
aplomb
självsäkerhet
förmak
salong
cytologi
cellära
mygla
fuska
ornat
högtidlig skrud
oaktat
trots att
totalitär
fullständig
dväljas
vistas under längre tid
nimrod
ivrig jägare
kuperad
kullig
dehydration
uttorkning
väsenskild
helt olik
anmodan
uppmaning
exekvera
utföra
anestesiologi
bedövningslära
impressionism
en konstriktning
forsla
transportera
prisge
utlämna
certifikat
bevis
recession
tillbakagång
dyschatell
soffa utan rygg
allvetare
polyhistor
smidig
lättarbetad
doktrinär
dogmatisk
differera
avvika
därest
om