Level 42 Level 44
Level 43

4201 - 4300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
suspendera
avstänga tillfälligt
forensisk
rättsvetenskaplig
association
förknippning
kapillärer
hårrörskärl
ignorant
okunnig
bakdanta
baktala
affektion
tillgivenhet
kandera
överdra med socker
schäslong
vilsoffa
junonisk
ståtlig
självsvåldig
egenmäktig
öda
förbruka
lyte
kroppslig defekt
officiera
tjänstgöra
vehikel
befordringsmedel
förmer
bättre
agglomeration
tätbebyggelse
körsnär
pälshandlare
angränsande
närliggande
gourmand
matvrak
filolog
språkforskare
approximation
uppskattning
diversifiera
bredda
rendera
ge i utbyte
modd
snösörja
matrona
husmoder
dille
delirium
expatriera
landförvisa
schablon
mall
spritta
rycka till
utrerad
överdriven
glukos
druvsocker
konvenera
passa
dressin
järnvägstralla
luguber
sorglig
extrahera
dra ut
skrå
hantverksförening
bliga
stirra
passlig
lämplig
estetisk
tilltalande
apologi
försvarstal
kontorisera
bygga kontor
huld
tillgiven
konvention
överenskommelse
obönhörlig
obeveklig
dubiös
tvivelaktig
därstädes
på den platsen
avantgarde
förtrupp
tadel
kritik
fjord
djup havsvik
förtretad
förargad
bokstavlig
egentlig
defaitism
modlöshet
kätteri
irrlära
boklig
lärd
bräsch
muröppning
villervalla
oordning
klyscha
kliché
ligist
ligamedlem
restituera
återbetala
förskansa
befästa
hurtig
käck
preservera
skydda
bälga
dricka
suggestibel
lättpåverkad
bågig
välvd
uttrycklig
bestämd
kungöra
tillkännagiva
fördrag
avtal
embarkera
gå ombord
strossa
spränga
sadist
plågonjutare
beediga
svära
oreflekterad
oöverlagd
ringakta
se ned på
jetong
medalj
gäcka
svika
antipod
på andra sidan jorden
avhålla
hindra
pleurit
lungsäcksinflammation
bestickande
förledande
förgäta
glömma
fibula
järnåldersspänne
försagd
blyg
fotogenisk
lättfotograferad
oproportionerlig
illa avpassad
emulgera
slamma upp
kvälja
äckla
näpsa
skarpt tillrättavisa
förnöjsam
anspråkslös
biton
överton
hematit
järnglans
alkemi
guldmakeri
anstå
skjuta upp
eldorado
lyckoland
yr
ostyrig
termometer
temperaturmätare
anda
moral
gunst
uppskattning
genealogi
släktforskning