Level 43 Level 45
Level 44

4301 - 4400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
latta
träribba
falskeligen
felaktigt
efemerid
tabell för himlakroppars läge
kynne
sinnelag
botanisera
undersöka växter
refusera
avvisa
kronisk
långvarig
kirurgi
operationskonst
ärevördig
vördnadsvärd
gnat
tjat
avhållen
omtyckt
diligens
postvagn
antologi
textsamling
interpretation
konstnärlig tolkning
introvert
inåtvänd
furnera
förse med
bekyttad
obeslutsam
hyssja
dämpa
dekad
grupp av tio
fibrin
trådigt äggviteämne
komponent
beståndsdel
agrikultur
jordbruk
ragg
hårman
beteckna
symbolisera
äsping
huggormshona
gäckas
retas
gräll
bjärt
logg
instrument
allmännelig
universell
ohemul
obefogad
griller
underliga idéer
parera
avvärja
befaren
berest
duenna
sällskapsdam
seeda
rangordna
kinesa
övernatta
digestion
matsmältning
fylkas
församlas
rabulist
rebell
angöra
fastgöra
bracka
trångsynt person
groggy
vimmelkantig
arrende
nyttjanderätt
strategi
långsiktigt handlande
anmoda
uppmana
utnött
förbrukad
fänrik
militär titel
politess
belevenhet
överhängande
brådskande
barometer
lufttrycksmätare
fissur
benspricka
koloratur
sångdrillar
plottrig
rörig
innerlig
uppriktig
substituera
sätta i stället
kommissarie
ombud
moratorium
betalningsanstånd
bigami
tvegifte
dirigera
styra
turbulent
virvlande
föhn
läsides vind i bergskedja
portik
pelarhall
kitsch
skräp
ankommen
skämd
exeges
tolkning
bäring
riktning
förbehålla
undanta
helga
ägna
varlig
försiktig
ballast
stenlast
inkråm
innanmäte
eufori
lyckokänsla
tilltyga
behandla illa
irrbloss
lyktgubbe
agitera
propagera
celeber
berömd
sjusärdeles
påfallande
acklamation
enhälligt bifall
bulimi
ätstörning
glamorisera
förhärliga
burr
rufs
giro
betalningssystem
bijouteri
enkla smycken
avsöndra
avskilja
ariadnetråd
vägledning
bestialisk
grym
sinister
ogynnsam
suspekt
misstänkt
bornera
skumma
bolster
täcke
persona non grata
icke välsedd person
supplement
tillägg
honorar
arvode
burdus
framfusig
ömkansvärd
beklagansvärd
attentat
våldsdåd
spattig
stelbent
förnämligen
främst
futilitet
bagatell
ta loven av
få övertag över