Level 45 Level 47
Level 46

4501 - 4600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
touche
beröring
brink
kort och brant backe
yppa
avslöja
gossamer
tunt material
fylogeni
utvecklingshistoria för djurart
storvulen
överdrivet imponerande
memorera
lära sig utantill
förtaga
överanstränga
fideikommiss
egendom som stannar inom släkt
distingerad
fin
bettlare
tiggare
excitera
uppliva
avbön
medgivande av fel
extern
utvärtes
gassa
utstråla värme
invektiv
förolämpande ord
trakterad
förtjust
oktav
tonomfång
raffig
flott
preses
ordförande
aktningsfull
vördnadsfull
hagla
komma i stor mängd
intervall
period
rigor mortis
likstelhet
amplifiera
utvidga
dyslexi
läs och skrivsvårigheter
påbjuda
befalla
abbot
klosterföreståndare
skepsis
tvivel
gracil
spenslig
maestro
lärare
buffé
gående bord
fabricera
tillverka
eskatologi
läran om de yttersta tingen
hyckla
förställa sig
undin
andeväsen
stringens
följdriktighet
ikonologi
bildlära
diftong
vokaliskt dubbelljud
atonal
utan tonart och harmoni
advokatyr
hårdragen argumentering
svärmisk
romantisk
jäva
motbevisa
behaviorism
beteendevetenskap
foton
ljuspartikel
norm
rättesnöre
beskärm
skydd
intendent
föreståndare
unilateral
ensidig
utspekulerad
listigt uttänkt
skarpsinnig
klartänkt
enär
eftersom
exkludera
utesluta
hågad
villig
salongslejon
snobb
guru
vishetslärare
sarga
såra
glättig
glad
abonnera
förbeställa
signum
kännetecken
samarbetsman
landsförrädare
protein
äggviteämne
missklädsam
missklädande
biografi
levandsbeskrivning
tillgå
förlöpa
enklav
stat som omsluts av annan stat
attiralj
tillbehör
modist
damhattstillverkare
grynna
vattengrund
eftersatt
försummad
tentativ
försöksmässig
inskärpa
betona
undfly
undvika
glupsk
lysten
emigrera
utvandra
annullera
upphäva
förbistra
förvilla
spediera
skicka gods
räjong
intresseområde
gestalt
skepnad
illuminera
upplysa
eventualitet
möjlig händelse
outsinlig
outtömlig
förvärkt
söndervärkt
hamstra
lagra
relevant
väsentlig
topografi
terrängbeskrivning
accentuera
betona
evaporera
förånga
redbar
pålitlig
klärobskyr
ljusdunkel
analogi
motsvarighet
dyrk
låsverktyg
drittel
tunna
antisemitism
judefientlighet
vittja
tömma fångstredskap
a priori
på förhand
droska
droskbil
barock
orimlig
abundans
överflöd