Level 46 Level 48
Level 47

4601 - 4700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gapig
skrikig
kal
träd utan löv
ädel
ridderlig
blasé
levnadsmätt
vermillon
röd färg
deklamation
uppläsning
allsköns
diverse
fäaktig
lymmelaktig
backlash
motreaktion
pendang
motsvarighet
harnesk
brynja
skiljaktig
avvikande
exotermisk
som sker under avgivande av värme
profan
icke kyrklig
gömsle
gömställe
skälmaktig
okynnig
avgäld
avgift
somnambul
sömngångare
menageri
djursamling
kordial
förtrolig
allenarådande
enväldig
bitanke
baktanke
et
och
skrupulös
ytterst samvetsgrann
skäckig
ljusfläckig
anbelanga
vidkomma
lobbyist
påtryckare
däri
i det avseendet
programmatisk
programmässig
generisk
som avser arten
repatriera
hemsända
kuliss
scendekor
klena
smeta
pietet
vördnad
skickelsediger
händelserik
jingo
patriot
adjutant
biträde
exorcism
andeutdrivning
sinekur
latmansgöra
bukig
konvex
privilegium
förmån
endogen
inre uppkomst
parlamentera
förhandla
imperialistisk
som strävar efter världsvälde
recidiv
återfall
martyr
trosvittne
septisk
förruttnelse
reprimand
tillrättavisning
seismograf
jordskalvsmätare
epoxi
härdplast
extramural
utanförsundervisning
alias
även kallad
tungsint
dyster
transkribera
omskriva
extrovert
utåtriktad
eremitage
jaktslott
rekapitulera
sammanfatta
eminens
upphöjdhet
alltigenom
fullständigt
reformera
förändra
stupstock
skampåle
diakon
församlingsarbetare
grandios
storslagen
animerad
livlig
esplanad
aveny
töcknig
dimmig
medfaren
sliten
pionjär
banbrytare
snöplig
försmädlig
bejaka
bekräfta
gentil
elegant
erforderlig
nödvändig
krypto
hemlig
eldprov
svårt prov
rotel
avdelning
inducera
införa
förkrossad
tillintetgjord
polyhistor
mångkunnig person
bevågen
välvillig
obstretik
förlossningskonst
förpläga
ge mat och dryck
plebej
underklassare
konfiskera
beslagta
abstrakt
ogripbar
oration
högtidstal
animositet
hätskhet
fortskridande
tilltagande
implementera
genomföra
anatomi
läran om organismers byggnad
flarn
flaga
mantalsskriven
skatteskriven
tillmötesgående
tjänstvillig
fanér
tunn träskiva
kall
livsuppgift
degenerera
urarta
opulens
överflöd
differentiera
särskilja
butter
trumpen
belletrist
skönlitterär författare
harpun
spjut