Level 47 Level 49
Level 48

4701 - 4800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
empati
förmåga till inlevelse
ondulera
lägga håret i vågor
konsensus
samförstånd
praktisera
tillämpa
ortodenti
tandregleringslära
ekumenik
strävan efter kristen kyrklig enhet
förmärka
märka
flyktig
kortlivad
fingerad
låtsad
lamentation
jämmer
käril
kärl
chimär
önskedröm
manfall
förlust
dadaism
konstinriktning
bålverk
försvarsverk
flegmatisk
trög
kapris
nyck
bindgalen
vansinnig
eklärera
upplysa festligt
ity att
eftersom
etnisk
rastillhörighet
antecedentia
meritlista
snöpa
andligen stympa
päll
himlavalv
skövla
plundra
kalejdoskopisk
mångskiftande
attrahera
locka
pakt
avtal
arkadisk
lantlig
fela
ett stränginstrument
agglutination
hopklumpning
montage
uppsättning
bylsig
oformlig
blottställa
göra skyddslös
villfarelse
oriktig uppfattning
vyssja
lulla
kabyss
skeppskök
sekundera
biträda
vara i ropet
vara omtalad
prematur
ofullgången
kopiös
ymnig
märs
mastkorg
rekognoscera
speja
kader
stomme
oval
äggformad
goffrera
krusa
enständig
envis
approbabel
godtagbar
deflation
prissänkning
in manu
personligen till handa
docera
tala lärande och undervisa
traktör
krögare
andaktsfull
andäktig
oefterhärmlig
oförliknelig
paroll
valspråk
glasnost
offentlighet
affinitet
släktskap
kränka
skada
merendels
oftast
vernissage
konstpremiär
redlig
hederlig
resonans
förståelse
surrogat
substitut
kooperativ
gemensam
stäv
fartygs avslutning
grossess
havandeskap
epitet
karaktäriserande beteckning
avpollettera
avfärda
beskaffad
inrättad
bouquet
arom
förtöja
förankra
rebellisk
upprorisk
damask
vristplagg
donera
skänka bort
spin-off
sidoeffekt
kantin
militärmatplats
konsul
chef
kelen
kelig
batik
metod för färgning av tyg
osalig
fördömd
trumpen
vresig
överordna
placera ovanför
tiara
diadem
atmosfär
luftkrets
apokalyps
uppenbarelse
klitter
sanddyner
vaska
tvätta
bussarong
klädesplagg
karikera
förlöjliga
beskällare
avelshingst
moj
svag
salamander
ödleliknande groddjur
bittida
tidigt på morgonen
blasfemi
hädelse
grotesk
löjligt ful
fantom
vålnad
bibelot
prydnadssak
brallis
tjej
feromon
luktsignalmedel
deliciös
utsökt