Level 51 Level 53
Level 52

5101 - 5200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
indicera
visa
bemyndigande
befogenhet
planera
jämna
preludium
förspel
taktfull
finkänslig
assurans
försäkring
familjär
ogenerad
konfundera
förbrylla
satirisk
hånfull
agna
beta
implikation
innebörd
oneiromanti
drömtydning
frist
uppskov
sutenör
hallick
skraltig
krasslig
avfalla
överge
arkad
pelarvalv
tumla
vackla
bisarr
besynnerlig
blickfång
synfält
oavhängig
oberoende
kviga
honkalv
korrugerad
veckad
vidmakthålla
bevara
flottilj
flygförband
gycklare
narr
driftig
företagsam
karikatyr
nidbild
åverkan
skadegörelse
frenetisk
vild
förebära
påstå
gentaga
upprepa
galon
plastbelagd väv
vanlottad
missgynnad
cert
fartygsklass
robust
kraftig
sekulär
hundraårig
densitet
massa per volymsenhet
artefakt
konstgjort föremål
frimodig
öppen och orädd
in vitro
i provrör
luttrad
förädlad
loggia
täckt pelargång
rubricera
beteckna
rättfärdiga
försvara
lutter
enbart
halsstarrig
envis
bassning
tillrättavisning
moarera
göra brokig
grafem
betydelseskiljande skriftenhet
moderation
måttfullhet
moras
träsk
annotera
anteckna
antropofag
kannibal
regressiv
tillbakagående
knal
skral
kujon
ynkrygg
sensation
uppseende
crêpe
fylld pannkaka
autokton
inhemsk
fiskal
åklagare
befrynda
bli släkt med
lämpa
anpassa
postponera
inställa
obduktion
liköppning
inflation
allmän prishöjning
melankolisk
tungsint
fluster
bikupeingång
kerub
barnängel
oförvägen
orädd
anestesi
bedövning
alpacka
nysilver
faryngal
som avser svalget
beklämd
ängslig
keratit
hornhinneinflammation
disträ
tankspridd
begiven
lysten efter
krystad
irrelevant
exotisk
utländsk
andemening
innebörd
karmosin
röd färg
abstrus
dunkelt uttryck
unifiera
föra samman
foga
förena
tjäle
frost
raspig
skrovlig
avtrubba
förslappa
humaniora
humanistiska läroämnen
frejdad
berömd
antikverad
föråldrad
lavera
övermåla
fähund
lymmel
buskis
buskteater
harlekin
gyckelmakare
moralisk
sedlig
penitens
botgöring
fatabur
förrådshus
agg
hätskhet
budget
ekonomisk kalkyl
kinematograf
filmprojektor