Level 52 Level 54
Level 53

5201 - 5300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vederkvickande
stärkande
sniken
lysten
anstucken
påverkad
probat
beprövad
prokurist
firmatecknare
brydd
osäker
autism
kontaktlöshet
bebådelse
förebud
lyrisk
stämningsfull
deformation
vanställning
antagonistisk
fientlig
plomb
försegling
manierad
konstlad
bekantgöra
tillkännage
mimik
minspel
relegera
avstänga från skola
blidväder
kurtage
mäklararvode
understucken
falsk
astrolog
stjärntydare
ajournera
uppskjuta
sober
måttfull
luxation
urledvridning
anstånd
uppskov
page
kammartjänare
mobb
pack
duffel
vinterklädesplagg
fluorescens
ämnesegenskap
nidbild
karikatyr
konsommé
köttsoppa
vedersakare
motståndare
förpik
båtutrymme
papill
vårta
sekularisera
avkristna
fjolla
toka
satyr
bockgestalt
eminent
utmärkt
besjäla
uppfylla
fokus
brännpunkt
oavlåtligt
oavbruten
sekvestrera
beslagta
anklang
bifall
vidimera
bevittna
idiomatisk
säregen för ett språk
pikador
tjurfäktare
pacifist
fredsvän
härjämte
förutom detta
brokad
en tygsort
sia
spå
gast
vålnad
mockant
hånfull
persvadera
övertala
schattering
skugga
envig
tvekamp
blaskig
vattnig
dementera
förneka
verksam
driftig
depesch
brådskande skrivelse
attribuera
tillskriva
uppburen
omtyckt
allierad
i förbund
ytong
lättbetong
prima
förstklassig
gensaga
protest
skalda
dikta
rationalisera
effektivisera
etage
våning
uppdaga
upptäcka
placebo
blindtablett
xylografi
träsnittskonst
drasut
yngre lång man
övertalig
överskjutande
afficiera
påverka
tension
spänning
granntyckt
pedant
nappatag
kraftmätning
fernissa
lack
simili
oäkta material
obetingad
förbehållslös
aspiration
strävan
brigad
arméförband
gördel
brett midjebälte
signa
välsigna
desinfektion
smittrening
mentor
handledare
jämte
med
blottställd
pank
hypokondri
inbillningssjuk
cittra
ett stränginstrument
magistral
imponerande
argbigga
argsint kvinna
gumse
fårhanne
pincené
typ av glasögon
töra
våga
omtöckna
förmörka
passiar
pratstund
adekvat
riktig
nocturne
musikstycke
urskulda
försvara
hymn
lovsång