Level 54 Level 56
Level 55

5401 - 5500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
privilegiera
ge företräde
dagas
gry
apartheid
rasdiskriminering
dentist
tandtekniker
libell
smädeskrift
histrion
komediant
peang
operationsintrument
romanesk
känslosam
aorta
stora kroppspulsådern
mastodont
bjässe
habitué
stamgäst
egocentrisk
självupptagen
prognos
förutsägelse
knussel
snålhet
spektakulär
uppseendeväckande
betrodd
tillförlitlig
skrida
röra sig långsamt
plastisk
formbar
otillbörlig
opassande
tråkad
retad
byxis
nervös
agnostiker
tvivlare
eosin
färgämne
fakir
självplågare
vederlägga
motbevisa
kompression
hoppressning
internering
frihetsberövande
badda
fukta
briljera
excellera
förebråelse
tillrättavisning
prompt
ovillkorligen
misströsta
förtvivla
fluid
flytande
observandum
påpekande
officinell
erkänd som läkemedel
in natura
i annat värde än pengar
gnidare
snåljåp
hippolog
hästkännare
semit
jude
groll
ovänskap
rekvirera
beställa
psykos
sinnestillstånd
altruism
osjälviskhet
friktion
gnidningsmotstånd
apostrof
utelämningstecken
bienn
tvåårig
filial
dotterföretag
exalterad
upphetsad
patriot
fosterlandsvän
monopol
ensamrätt
förryckt
tokig
katarakt
vattenfall
förströdd
tankspridd
oeftergivlig
ovillkorlig
catering
färdigmatsleverans
zenit
solhöjd
varse
medveten om
soulagera
trösta
impulsiv
spontan
frater
bror
tukthus
fängelse
förgriplig
brottslig
illistig
lömsk
pascha
ämbetsmannatitel
ateism
gudsförnekelse
etik
sedelära
konstruktiv
skapande
kommission
nämnd
chiffonjé
byrå
abscess
bulnad
cyklisk
regelmässigt återkommande
ödmjuk
anspråkslös
fascistisk
antidemokratisk
monsieur
herr
barkaroll
gondolförarsång
druid
fornkeltisk präst
kadaver
lik
jamare
sup
spirituosa
rusdrycker
bolare
otuktsman
stursk
trotsig
dyrka
tillbedja
igloo
snöhydda
sätta sig
sjunka
förflacka
förytliga
fistel
sårgång
plädera
förorda
mara
ett sagoväsen
konnässör
kännare
pilaster
väggpelare
praktikabel
utförbar
parentation
minnestal
dåra
förtjusa
anor
traditioner
förvälla
koka upp
upprätta
författa
potpurri
blandning
farmakopé
läkemedelsförtäckning
ackumulation
anhopning
initial
begynnelsebokstav