Level 56 Level 58
Level 57

5601 - 5700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
håvor
gåvor
stridig
trotsig
atypi
avvikelse
cyklop
enögd sagojätte
fajans
lergods
tangera
snudda vid
miserabel
urusel
attraktion
dragningskraft
fylgia
fornnordisk skyddsande
bettla
tigga
ceremoniell
stel
bale
fågelbo
debacle
misslyckad insats
botfärdig
ångerfull
curare
sydamerikanskt pilgift
diktion
uttal
rekylera
återstudsa
ukulele
gitarr
ympa
vaccinera
dassig
dålig
gage
arvode
vederfaras
drabbas
rabiat
ilsken
blaserad
uttråkad
symposium
vetenskaplig konferens
sensualism
sinnlighet
explikation
förklaring
besserwisser
viktigpetter
relief
upphöjt bildhuggeri på slät yta
backfisch
tonårsflicka
herbarium
växtsamling
förströ
underhålla
manipulera
påverka
farsot
epidemisk sjukdom
insulär
som är typisk för en ö
abstrahera
avskilja
återbörda
återställa
glam
högljuddglädje
förstockad
ej förbättringsbar
guttural
hes
troskyldig
naiv
koloss
jätte
etnologi
folklivsforskninglära
jade
en kristall
spaljé
växtstödsställning
indicium
indikation
annorstädes
annanstans
långväga
långt bortifrån
hälta
haltande
pastös
degig
latent
dold
adenit
körtelinflammation
symtomatisk
kännetecknande
underminera
undergräva
belackare
baktalare
tjusa
bedåra
korpulent
fet
nyenkel
vardaglig
gallicism
franskpåverkat språkuttryck
evidens
visshet
tillreds
beredd
dragg
ankare
legat
påvligt sändebud
eskarp
befästningssluttning
tribun
talarplats
pervers
onaturlig
teoretisera
spekulera
libertin
vällusting
affektation
tillgjordhet
advers
framsida
hugskott
infall
snärjig
jobbig
panorama
vidsträckt utsikt
gille
folklig fest
sinka
fördröja
sylf
demoniskt väsen
håglös
apatisk
polygon
månghörning
partitur
stämsamlad notskrift
gisslare
självplågare
egalisera
utjämna
vanför
rörelsehindrad
saxa
ställa i kors
kaputt
slut
siesta
middagsvila
fix
fast
exogen
verkande utifrån
skrävel
skryt
anonym
ej namngiven
hydraulisk
avser vattenkraft
kapellmästare
ledare för musikkår
demografi
befolkningslära
kokettera
försöka behaga
påskina
antyda
hölster
pistolfodral
prolongation
uppskov
tryggad
säkerställd
attrapp
imitation
trymå
väggspegel
ciceron
guide