Level 5 Level 7
Level 6

501 - 600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brandfackla
utmaning
emfysem
ansamling av gas i kroppsvävnad
alba
mässkjorta
hägna
beskydda
fysionomi
ansiktsuttryck
filosofi
vishetslära
kredensa
bjuda
kiropraktor
kotknackare
musicera
utföra musik
polarisera
skapa kontraster
beträngd
betryckt
annex
sidobyggnad
alkalisk
basisk
papeteri
pappersvaror
stridsäpple
tvistefråga
valen
frusen
görlig
genomförbar
kvantum
mängd
snörvla
snora
blam
skam
skarabé
skalbagge
brasserie
restaurang
försakad
undvarad
framgent
i framtiden
autodidakt
självlärd person
såframt
om
hegemoni
ledande ställning
kvintess
det finaste
autopsi
obduktion
finkel
oren brännvin
ischias
värk i höftnervstrakten
sprund
slits
annihilera
förinta
ambivalens
motstridiga känslor
auktoritär
diktatorisk
inventera
förteckna
kvalificerad
kompetent
fördetta
den förra
gässling
gåsunge
modulera
variera
arketyp
urtyp
föröda
ödelägga
forcera
påskynda
konstellation
sammanställning
avmätt
återhållen
kolit
grovtarmsinflammation
echaufferad
upphettad
fryntlig
vänlig
ranson
portion
omsider
så småningom
delikt
brottslig handling
exekution
avrättning
ymnig
riklig
pragmatisk
praktiskt inriktad
domesticera
förädling av vilda djur
sakfälla
förklara skyldig
rättsinnig
hederlig
sensuell
sinnlig
deducera
logiskt härleda
ackja
lapsk släde
fåmäld
tystlåten
muntration
underhållning
ärgig
belagd med beläggning
in blanco
ej ifylld
demolera
förstöra
stadgad
föreskriven
egal
likgiltig
vertigo
svindel
controller
ekonomichef
schajas
slusk
polstra
vaddera
proskribera
bannlysa
evident
uppenbar
desertör
rymling
översinnlig
övernaturlig
skumrask
halvmörk
gravera
rista mönster
abstraktion
tankeskapelse
jarl
hövding
lagun
atollsjö
utröna
ta reda på
enrollera
inskriva
bevekelsegrund
motiv
jams
nonsens
argot
slang
övermaga
självsäker
granit
en kristall
manuell
som utförs för hand
abnorm
onormal
slinka
smyga
mackel
krångel
periferisk
av mindre betydelse
animalisk
djurisk
differens
skillnad
dyckert
en spiktyp
mortel
kryddkrossningskärl
rygga
stegra sig
konvex
utåtvälvd
chikanera
förolämpa
morsk
orädd