Level 6 Level 8
Level 7

601 - 700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
epigram
kort dikt
avkok
spad
själfull
djupsinnig
monoton
enformig
perifer
i utkanten
vilsam
rofylld
komprimera
pressa ihop
långfingrad
tjuvaktig
kameral
som avser finansförvaltning
epidermis
överhud
adept
invigd lärjunge
byig
stundtals häftig
elyseisk
himmelsk
putrefaktion
förruttnelse
ringrostig
otränad
prominent
framstående
enklitisk
vidhänger med föregående
förläna
skänka
démarche
inskridande
auskultera
avlyssna
bobin
garnspole
småsinnad
pedantisk
typifiera
likrikta
bleke
stiltje
kamrer
bokförare
disös
uppläserska
förtal
baktal
singularis
entalsform
rissel
sikt
skorra
låta illa
eskapism
verklighetsflykt
bräcklig
skör
varva
skifta
fåfänglig
gagnlös
valsa
platta ut
prioritera
ge företräde
obligera
förplikta
vittberömd
vida berömd
försträcka
hjälpa med pengar
addenda
tillägg
hyperbol
överdrift
embryo
tidigt foster
nöjsam
rolig
sägen
folklig berättelse
terapeutisk
behandlande
kaustik
frätande
multum
stor mängd
griljera
ugnssteka
oblat
nattvardsbröd
alienation
känsla av främlingskap
akvedukt
brokanal
snarligen
snart
förege
påstå
initiera
sätta igång
dispasch
haveriutredning
fribyteri
sjörövare
jämnstruken
medelmåttig
förslå
räcka till
socionom
person med examen från socialhögskola
förkunnelse
predikan
intrikat
invecklad
kulmen
höjdpunkt
sepia
färgnyans
beklämning
nedstämdhet
lojal
plikttrogen
affekterad
tillgjord
chartra
hyra
antecedentier
förhistoria
prejudikat
precedensfall
sickla
dregla
spe
hån
credo
trosbekännelse
kapuschong
huva
avkall
godkännande av försämring
lynne
sinnelag
handlös
vårdslös
missmodig
nedstämd
överspänd
uppjagad
klander
kritik
undra
tvivla på
neslig
skamlig
cirkumflex
ett teckentillägg
liera
förena
betingad
beroende
skrank
räcke
pampig
ståtlig
hårdför
hård
beaktansvärd
tänkvärd
chanson
sång
jurist
rättslärd
monitor
bildskärm
illegal
olaglig
mönstra
samla ihop
meningit
hjärnhinneinflammation
hugfästa
bevara
avhysa
vräka
pikaresk
roman om kringströvare
disponent
chef
sprudla
forsa
villfara
bevilja