Level 7 Level 9
Level 8

701 - 800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
faslig
förskräcklig
kitslig
lättretad
abnormitet
avvikelse
gläfs
gläfsande
traktera
bjuda på mat
megalit
stort stenblock
alltjämt
fortfarande
avbräck
förlust
krass
egennyttig
urkund
skriftlig handling
ök
lastdjur
burrig
yvig
hygienisk
renlig
darwinism
utvecklingslära
konfessionell
bekännelsetrogen
gnöl
klagomål
funtad
beskaffenhet
auktoritativ
sakkunnig
halvmesyr
otillräcklig åtgärd
högmäld
högröstad
apparans
utseende
insinuation
undermening
högakta
hysa stor aktning
florera
ha stor utbredning
brushuvud
hetsporre
alumn
elev
toreador
tjurfäktare
brio
livlighet
viktualier
livsmedel
karat
guldhalt
förnumstig
småklok
grundlig
noggrann
exsickat
klassificerade pressade växter
appreciera
uppvärdera
uppsåt
avsikt
edition
utgåva
pryd
överdrivet sedlig
besinna
överväga
oförbrännelig
outtröttlig
göt
typ av metallblock
judiciell
rättslig
konfys
förbryllad
cysta
vätskefylld blåsa
kamouflage
skyddsmaskering
bronker
luftrör
pastörisera
konservera
formell
formenlig
kontubernal
rumskamrat
zygot
befruktad äggcell
sejda
förtrolla
obestånd
insolvens
avhyvling
tillrättavisning
derivera
härleda
sonett
dikt
akustik
ljudförhållanden
pseudonym
antaget namn
proposition
regeringsförslag
illusion
inbillning
nabo
granne
belacka
förtala
hibernation
övervintring
elevator
hiss
förseelse
lagöverträdelse
lingvistik
språkforskningslära
travestera
karikera
snopen
obehagligt överraskad
marig
jobbig
aspirera
eftersträva
legitim
laglig
kvalfull
plågsam
vederkvicka
stärka
afasi
nedsättning av språkförmåga
optimera
göra så bra som möjligt
progressiv
framåtverkande
flagellant
självplågare
vådevill
lustspel
härröra
ha sitt ursprung i
vämjelig
äcklig
bard
skald
altare
offerbord
degeneration
urartning
quisling
landsförrädare
aforistisk
kärnfull
hämmad
komplexfylld
likmätigt
i överenstämmelse med
sanera
rengöra
vegetera
slöa
residens
palats
amnesi
minnesförlust
vindla
gå i vindlar
marimba
ett blockinstrument
erosion
nötning
kontemplation
grubbleri
flankera
kanta
uppfylla
utföra
rekorderlig
pålitlig
knusslig
småsnål
plagiera
efterapa
melerad
blandad
kollektiv
gemensam