Level 8 Level 10
Level 9

801 - 900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
koefficient
faktor
mättsam
mättande
lanternin
ljuskupol
konsiliant
medgörlig
ofärdig
vanför
bestyra
sörja för
girig
snål
plotter
kurvritare
changera
försämras
lagra
skikta
cesarisk
kejserlig
visir
hjälmgaller
fidejkomiss
osäljbar släktegendom
adapter
tillsats
prekär
bekymmersam
förunna
ge
omständlig
utförlig
förmäla
berätta
diktamen
diktering
ortodox
renlärig
sublim
storslagen
eklektisk
använder idéer från skilda källor
andäktig
högtidlig
rapsodiskt
lösryckt
pladask
huvudstupa
monumental
storslagen
förbehållsam
reserverad
kokett
behagsjuk
frodig
yppig
besiktiga
inspektera
bottin
högskaftad galosch
exposition
utställning
exekutiv
verkställande
skult
hjässa
grätten
kräsen
sipp
pryd
tic
ofrivillig muskelryckning
ligament
band
härbre
förrådshus
bragd
bedrift
raptus
anfall
bastion
försvarsverk
privatim
enskilt
insignier
rangtecken
rehabilitera
återanpassa
stundom
ibland
giljotin
halshuggningsredskap
spefull
hånfull
honnör
hedersbevisning
opportunist
anpassling
salvelsefull
känslodrypande
sauna
bastu
imitation
efterbildning
junker
herreman
batist
bomullstyg
tillstädes
närvarande
vandal
våldsam förstörare
courtage
provision
futil
obetydlig
fossil
förstenad
prior
klosterföreståndare
botgöring
syndabot
kompatibel
förenlig
adla
nobilisera
koger
pilfodral
kvarg
syrlig ostmassa
delta
flodmynning
galej
festande
restriktion
inskränkning
konklusion
slutsats
förelöpare
föregångare
xenofobi
främlingshat
hamla
beskära
evärdlig
evig
frekvent
vanlig
farad
kapacitansenhet
kumulation
anhopning
tjuga
högaffel
veckovill
desorienterad
prenatal
före födsel
fösa
driva framför sig
pentry
kokvrå
gendarm
militärpolis
fänad
boskap
passabel
godtagbar
teatralisk
oäkta
titanisk
jättelik
kvalmig
kväljande
kapson
nosgrimma
censor
övervakare
försupen
alkoholiserad
inbiten
orubblig
eskapad
snedsprång
valkyria
kvinnlig krigare
vemodig
sorgsen
självmedveten
högdragen
polyp
utväxt
gytter
oordnad
vasstäckt
täckt med vass
charlatan
bedragare