Level 2
Level 1

Chapters 1-4


306 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ja som študent
I am a student
Ty si učiteľ
You are a teacher
On je dekan
He is dean
Ona nie je dekanka
She is not dean
My sme študenti
We are students
Vy ste učiteľ
You are a teacher
Oni nie sú kamaráti
They aren´t friends
slečna
miss
bohužiaľ
unfortunately
dvanásť
12
tridsaťtri
33
štyridsaťosem
48
päťdesiatjeden
51
deväťdesiattri
93
stosedem
107
dvestotridsaťjeden
231
tisíc deväťstodeväťdesiatjeden
1991
dvetisíc tristosedemdesiatdva
2372
táto kniha
this book
ten muž
that man
tento deň
this day
to pero
that pen
táto žena
this woman
ten počítač
that computer
otvorená lekáreň
open pharmacy
malé dieťa
small child
kancelária
office
sekretárka
secretery
dievča
girl
moja mama
my mother
jeho pero
his pen
ich počítač
their computer
môj učiteľ
my teacher
naša škola
our school
náš dekan
our dean
tvoj test
your test
vaša sestra
your sister
jej kniha
her book
tvoja teta
your aunt
moja učiteľka
my teacher
naša knižnica
our library
jej doktora
her doctor
jeho priateľ
his friend
mamin brat
mother's brother
priateľova kniha
friend's book
Máriino pero
Maria's pen
ženin syn
woman's son
Mária má malého brata
Mary has a little brother
Otec má peknú dcéru
Father has a nice daughter
Lekár má novú ordináciu
The doctor has a new office
Pacient má silnú bolesť
The patient is in severe pain
Máš nový počítač?
Do you have a new computer?
ja mám
I have
my máme
we have
oni majú
they have
ja robím
i do
ona robí
she does
šťastnú cestu
Have a nice trip
tisíc deväťstodeväťdesiatosem
1998
dvetisíctrinásť
2013
jedenásť
11
dvestotridsaťjeden
231
stoosemdesiatdva
182
ja som
I am
ty si
you are
on je
he is
ona je
she is
ono je
it is
my sme
we are
vy ste
you are (plural) (informal)
oni sú
they are (mix)
ony sú
they are (fem)
Dcéra
Daughter
prednáška
lecture
pondelok
monday
utorok
tuesday''
streda
wednesday
štvrtok
thursday
piatok
friday
sobota
saturday
nedel'a
sunday
marec
march
máj
may
jún
june
júl
july
jar
spring
leto
summer
jeseň
autumn
zima
winter
dnes
today
mesto
town
Syn
Son
rodičia
parents
prázdniny
vacation
starý
old
šikovný
skillful
ulica
street
študentova kniha
student's book
Petrov priateľ
Peter's friend
čisté okno
clean window
staré mamy
grandmothers
vysoké stromy
tall trees
staré počítače
old computers
pekné dni
nice days
tá škola
that school
tá žena
that woman
tento dekan
this dean
toto pero
this pen
to rádio
that radio
môj brat
my brother
jeho kniha
his book
Peter ma nový počítač
Peter has a new computer
Viera čaká novú priateľku
Viera is waiting for her new girlfriend
Študenti pijú čiernu kávu
The students are drinking black coffee
Peter čaká na nového profesora
Peter is waiting for the new professor
čakát'
to wait
ja čakám
I wait
ty čakáš
you wait
on čaká
he waits
my čakáme
we wait
vy čakáte
you wait (plural (formal)
oni čakájú
they wait
kúpiť
to buy
ja kúpim
I buy
ty kúpiš
you buy
on kúpi
he buys
my kúpime
we buy
vy kúpite
you buy (plural) (formal)
oni kúpia
they buy
pit'
to drink
pijem
I drink
piješ
you drink
on pije
he drinks
pijeme
we drink
pijete
you drink (plural)
piju
they drink
pracovat'
to work
pracujem
I work
pracuješ
you work
on pracuje
he works
pracujeme
we work
pracujete
you work (plural)
pracujú
they work
sedieť
to sit
sedím
I sit
sedíš
you sit
on sedí
he sits
sedíme
we sit
sedíte
you sit (plural)
sedía
they sit
ujov
uncle
ujovia
uncles
perá
pens
muži
men
počítače
computers
mestá
cities
nemocnica
hospital
nemocnice
hospitals
lekári
doctors
ulice
streets
srdce
heart
srdcia
hearts
kamarátky
friends
synovia
sons
futbalisti
football players
bratia
brothers
vlaky
trains
obrazy
pictures
koberce
carpets
taniere
plates
poháre
glasses
spálna
bedroom
spálne
bedrooms
postel'
bed
postele
beds
kost'
bone
kosti
bones
noci
nights
turistky
tourists
autá
cars
okná
windows
poschodie
floor
poschodia
floors
múzeá
museums
dievčatá
girls
vnúča
grandchild
vnúčatá
grandchildren
dni
days
ľudia
people
deti
children
oko
eye
oči
eyes
ucho
ear
uši
ears
nôž
knife
nože
knifes
stále
permanently
narodeniny
birthday
prečo
why
Nórsko
norway
bratranec
cousin
sestrino pero
sister's pen
doktorovo dieťa
doctor's child
jeho auto
his car
môj zošit
my exercise book
moje rádio
my radio
pes
dog
chrípka
flu
práca
job
divadlo
theater
obchod
shop
jesť
eat
skúškové obdobie
examination period
kedy
when
zajtra
tomorrow
vždy
always
miesto
place
miesta
places
babička
grandmother
dedo
grandfather
inžinierka
engineer (f)
nerozumiem
I do not understand
prepáčte
excuse me
to nič
its ok
teší ma
Nice to meet you. / Pleased to meet you.
vitajte
welcome
to je jana
it is jana
ona je právnicka
she is a lawyer
novinár
journalist
predavač
shop assistant
príklad
example
aj
also, too, as well
úradník
clerk
žiak
pupil
nikdy
never
niekedy
sometimes
dost
enough
celkom
quite
dom je starý
the house is old
škola je stará
the school is old
auto je staré
The car is old
sladký
sweet
široký
wide
veľký, á, é
large, great, big
zrkadlo
mirror
dedina
village
kreslo
armchair
Mlieko
Milk
pohodlný
comfortable
špinavý
dirty
štíhly
slim
tríeda
classroom
zdravý
healthy
ale
but
tučný
fat
already
v práci
at work
slobodný
single
Illona je nizka a tučná
Illona is short and fat
hlučný
noisy
hlúpy
stupid
chudý
skinny
lenivý
lazy
milý
kind
mladý
young
múdry
smart
nudný
boring
silný
strong
smutný
sad
škaredý
ugly
tichý
quiet
zábavný
amusing
skriňa
wardrobe
sveter
sweater
lacný
cheap
otvorený
open
drahý
expensive
zatvorený
closed
chorý
ill
to okno je zatvorené
that windows is closed
mat'
to have
mám
I have
máš dobrých priateľov
you have good friends
he has
máme
we have
máte
you have
majú
they have
čas
time
izba
room
vpredu
at the front
vzadu
at the back
dole
down
hore
up
martinovo zrkadlo
martin's mirror
katkina sestra
katka's sister
katkino auto
katka's car
vnuk
grandson
mám novú knihu
I have a new book
mám dobrého priateľa
I have a good friend
jem
I eat
ješ
you eat
je
he eats
jeme
we eat
jete
you eat (plural)
jedia
they eat
písať
to write