Level 9 Level 11
Level 10

Chapter 10


130 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
celkom
completely, totally
cvičiť
to exercise
čln
boat
ďalší
next, following, further
hoci
although
hora
mountain
chata
chalet, log house, cottage
inak
in a different way
jazero
lake
kondícia
physical condition
koníček
hobby
les
forest, woods
motoristický
pertaining to motor sport
motorka
motorbike
nakúpiť
to buy
neskoro
late
obyčajne
usually
odchádzať
to leave
opravovať
to repair
partia
crowd, party
patriť
to belong to
plní síl
full of strength
pobaliť
to pack
pokazený
broken, damaged
potraviny
groceries
potrebný
necessary
prísť na návštevu
to come to see/visit
rovno
straight on
sila
strength, force, power
skončiť
to finish
skoro
early
spolu
together
sused
neighbour
sval
muscle
tešiť sa na
to look forward to
tráviť
to spend
tréning
training
túra
hike
vec
thing
vlastný
one's own
voľný čas
free time
výstava
exhibition
život
life
sever
north
západ
west
východ
east
juh
south
hora
mountain, hill
hrať na gitare
to play the guitar
chrobák
beetle, bug
chytať
to catch
lesné plody
forest fruits
lienka
ladybug
lúka
meadow
obdivovať
to admire
pieseň
song
pozorovať
to observe, to watch
sedieť pri ohni
to sit by the bonfire
sídlisko
housing estate
zbierať
to collect, to pick up
zviera
animal
hruška
pear
chodba
hall(way), corridor
jablko
apple
kosť
bone
liek
medicine, drug
more
sea
múdrosť
wisdom
najlepší
the best
ovocný strom
fruit tree
rôzny
various
tkanivo
tissue
vynikajúci
outstanding, excellent
to sa mi nepáči
I don't like it
aminokyselina
amino acid
bunka
cell
enzým
enzyme
hladovať
to starve
kultúrny
cultural
nábytok
furniture
pamiatka
monument
slávny
famous
ukázať
to show
visieť
to hang
niekto
somebody
niečo
something
niekde
somewhere
niekam
somewhere to
niekedy
sometimes
niekoľko
several
niektorý
some of them
nejaký
some kind (of)
nikto
nobody
nič
nothing
nikde
nowhere
nikam
nowhere to
nikdy
never
nijaký
no kind of
žiaden
no kind of
báť sa
to be afraid
neboj sa
don't be afraid (imperative)
nemáš pravdu
you are not right
neklam!
don't lie! (imperative)
niečo na jedenie
something to eat
niečo na pitie
something to drink
pokoj
peace
to nevadí
it does not matter
zabudnúť
to forget
zmeniť
to change
zostať
to stay
dávať komédiu
to give a comedy
lístok
ticket
pozvanie
invitation
práve
just
pri pokladni
at the box-office
proti
against
pýtať sa
to ask
rozumieť
to understand
skúsiť
to try
vážne
seriously
vôbec
at all
vydať peniaze
to give money back
výdavok
money back
zahrať si tenis
to have a game of tennis
zdravie
health
zimný štadión
ice stadium
ty sa zaujímaš o
are you interested in...?
mňa hokej nezaujíma
i am not interested in hockey
nemáte, prosím, drobnejšie?
don't you have change?
nemám vám vydať
i have no money back