Level 7 Level 9
Level 8

Basic Sentences


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mam jedno auto
I have one car
máme dobrých študentov
we have good students
máš dobrých priateľov
you have good friends
mam dobré knihy
I have good books
vidím nových študentov
I see new students
prvá kniha
first book
trinásta
13
štrnásta
14th
do školy
to school
do nemocnice
to hospital
do obchodu
to shop
v škole
at school
v reštaurácii
at/in restaurant
v nemocnici
in/at hospital
topanky
shoes
tričko
T-shirt
šaty
dress
sukňa
skirt
ponožky
socks
košeľa
shirt
trinásteho mája
13.5
devätnásteho júna
19.6
tridsiateho decembra
30.12
sedemnásteho apríla tisícdeväťstošesťdesiatsedem
17.4.1967
štvrť na osem
7:15
trištvrte na deväť
8:45
pol siedmej
6:30
pol jednej
00:30
štvrť na šesť večer
17:15
trištvrte na osem večer
19:45
pol druhej poobede
13:30
sedem pätnásť
7:15
devätnásť pätnásť
19:15
prázdniny
vacation
ústav
institute
skúška
exam
zápočet
credit
letný
summer semester
zimny
winter semester
hriankovač
toaster
druhá skola
2nd school
desiaty dom
10th house
z kina
from kino
do knižnice
to library
na fakulte
at faculty