Level 8 Level 10
Level 9

Chapter 9


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bežať bežím
to run
budík
alarm clock
holiaci strojček
shaving machine
hreben
comb
hygienický prostriedok
hygienic utensil
inak
otherwise
ísť peši
to go on foot, to walk
mydlo
soap
najskôr potom
first then
nasprejovať sa
to use spray for oneself
oholiť
to have a shave
ostatný
other/s
papuča
slipper
presne
on time, exactly
presne o ôsmej
at eight sharp
rýchlo
quickly
sprej
spray
šampón
shampoo
umyť riad
to wash dishes
utrieť sa
to dry oneself
uterák
towel
vôbec
not at all
vrátiť sa
to return
vstať
to get up
všimnúť si
to notice
vyčistiť
to clean, to brush
vytiahnuť
to pick up, to pull
vziať
to take
zazvoniť
to ring
zubná kefka
tooth brush
zubná pasta
tooth paste
hluk
noise
mať dobrú náladu
to be in a good mood
mať zlú náladu
to be in a bad mood
ísť
to go
nejsť nejdem
to not go
plakať
to cry
počuť
to hear
počúvať
to listen
prechádzať sa
to walk
pripravený
prepared, ready
smiať sa
to laugh
zabudnúť
to forget
začať
to start, to begin
začnite
start
dať si kávu
to have a cup of coffee
hneď
immediately
chirurgia
surgery
chlebíček
open sandwich
ísť na prechádzku
to go for a walk
tlačiareň
printer
vrátiť sa
to come back, return
výklad
shop window
cesta
road, journey
dezinfekčný
disinfective
digitálny fotoaparát
digital camera
chirurg
surgeon
letieť...letím
to fly
letné kino
open-air cinema
niekedy
sometimes
operovať
to operate
ostrý
sharp
parkovisko N
parking area
pomáhať
to help
pristáť
to land
ranený
injured
s čím?
with what?
s kým?
with whom?
skalpel M
scalpel
stretnúť sa
to meet somebody
vrtuľník
helicopter