Level 2
Level 1

JMUN Vocabulary


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Human Rights
insan hakları
welfare
refah
refugee
mülteci, sığınmacı
population
nüfus
poverty
fakirlik
slums
gecekondu mahellesi
infrastructure
altyapı
minority group
azınlık grubu
majority group
çoğunluk grubu
immigrant
göçmen
inmate
tutuklu
conflict
çatışma, anlaşmazlık
region
bölge
healthcare
sağlık hizmeti
plagiarism
eser hırsızlığı
to prevent
önlemek
insurgency
isyan, ayaklanma
weapons of mass destruction (WMD)
kitle imha silahları
counter-terrorism
terörle mücadele
efficacy
yararlık
exploitation
istismar
public property
kamu mülkü
private property
özel mülk
adequate
yeterli, elverişli
ethnic group
etnik grup
imports
ithalat
exports
ihracat
bias
önyargı
treaty
antlaşma
unrest
huzursuzluk
protest
protesto
revolution
devrim
republic
cumhuriyet
secularism
laiklik
state
devlet
marketing
pazarlama
disease
hastalık
revenue
gelir
developed
gelişmiş
monarchy
monarşi
fascism
faşizm
wounded
yaralı (w...)
injured
yaralı (i...)
pharmacy
eczane
pharmaceutical company
ilaç şirketi
developed country
gelişmiş ülke
developing country
gelişmekte olan ülke
constitution
anayasa
infant mortality rate
bebek ölüm oranı