Level 1 Level 3
Level 2

Tekst 1B


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
horen, luisteren naar
ἀκούω +gen/acc
weer, opnieuw
αὖθις
dan, dus
οὖν
nu, op dit moment
νῦν
nog
ἔτι
daarna, vervolgens
ἔπειτα
zeggen, spreken
λέγω
ik
ἐγώ
dat, omdat
ὅτι
wij
ἡμεῖς
ons
ἡμᾶς
goed
εὖ
goed
ἀγαθός
hij/zij/het is
ἐστίν
zoals, alsof
ὥσπερ
vaak
πολλάκις
werk
τὸ ἔργον
doen
πράττω
geweld
ἡ βία