Level 2
Level 1

Level 1


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aber
ale
neugierig
zvedavý
s Fräulein
slečna
wie
ako, aký, -á, -é
heißen n
volať sa
bitten n
prosiť
und
a
woher
odkiaľ
kommen n
prísť, prichádzať
aus
z, zo
München
Mníchov
e Verzeihung
odpustenie, prepáčenie
freuen
(po)tešiť
mich
mňa, ma
Prag
Praha
nein
nie
wo
kde
liegen n
ležať
weit
ďaleký, -o
von
od, z, o
von hier
odtiaľto
ja
áno
ziemlich
dosť, značný, -e
gehen n
ísť, chodiť
wer
kto
s Mädchen
dievča
dort
tam
doch
predsa
Hallo!
Ahoj!
danken
(po)ďakovať
gut
dobrý, dobre
was
čo
machen
robiť
hier
tu
fahren n
ísť, cestovať
e Schule
škola
auch
tiež, aj
e Straßenbahn
električka
begleiten
sprevádzať, odprevádzať
dich
teba, ťa
gestatten
dovoliť
natürlich
samozrejme, prirodzený, -e
noch
ešte
r Freund
priateľ, kamarát
studieren
študovať
eigentlich
vlastne
e Fachrichtung
študijný odbor, smer, zameranie
e Geschichte
dejiny, história; príbeh
r Name
meno
wohnen
bývať
in
v, do, za (časovo)
angenehm
príjemný, -e
sagen
povedať, hovoriť, vravieť
mein, meine, mein
môj, moja, moje
e Stadt
mesto
r Staat
štát
kennen n
poznať
können n
môcť, vedieť
sehr
veľmi
schön
pekný, -e
schon
bitte
prosím
Woher kommen Sie?
Odkiaľ ste?
Das stimmt.
To je pravda. To súhlasí.
Verzeihung!
Prepáčte! Odpusťte!
Freut mich.
Teší ma.
Angenehm
Teší ma
Wo liegt es?
Kde je to?
Wie geht's?
Ako sa máš?
Wie geht es?
Ako sa máte?
danke
ďakujem
Ich fahre zur Schule.
Idem do školy.
Ich gehe zur Straßenbahn.
Idem na električku.
Entschuldigung!
Prepáčte!
baden
kúpať sa
antworten
odpovedať
r Sommer
leto
e Medizin
medicína
e Ökonomie
ekonómia
e Informatik
informatika