Level 2 Level 4
Level 3

Level 3


150 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
r Besuch
návšteva
zu Besuch
na návšteve
e Frau
žena, pani
r Tag
deň
entschuldigen
ospravedlniť, prepáčiť
sprechen n
hovoriť
s Deutsch
nemčina
wünschen
priať (si)
r Herr
pán
herzlich
srdečný, -e
willkommen
vítaný
herein
dovnútra
gleich
hneď
wieder
zas, opäť, znovu
holen
dôjsť (po), priniesť
nur
len
s Brot
chlieb
e Kaufhalle
veľkopredajňa (samoobsluha)
später
neskôr
oder
alebo
warten (auf)
čakať (na)
stören
rušiť, vyrušovať
gar nicht
vôbec nie
nehmen n
brať, vziať
r Platz
miesto, námestie
anbieten n
ponúknuť, ponúkať
nichts
nič
e Tasse
šálka
schaden
u(škodiť)
bringen n
priniesť
sofort
ihneď, okamžite
s Stück
kus, kúsok
r Kuchen
koláč
hoffentlich
dúfajme, že; azda, snáď
schmecken
chutiť
wirklich
skutočný, -e, ozajstný, naozaj
ausgezeichnet
výborný, -e
lange
dlho
e Woche
týždeň
vor allem
predovšetkým
gefallen n
páčiť sa
r Wenzelsplatz
Václavské námestie
r Fußgänger
chodec
hören
počuť, počúvať
grüßen
(po)zdraviť
endlich
konečný, -e
da
tu
zeigen
ukázať, ukazovať
fragen (nach)
pýtať sa (na)
r Weg
cesta
e Station
stanica, zastávka (taxi, metro)
zuerst
najprv
geradeaus
rovno, priamo
rechts
vpravo
nach rechts
doprava (kam?)
s Ende
koniec
am Ende
na konci
e Straße
ulica
links
vľavo
nach links
doľava
sehen n
uvidieť
Grüße
pozdravy
Guten Tag!
Dobrý deň!
Guten Morgen!
Dobré ráno!
Guten Abend!
Dobrý večer!
Grüß dich!
Ahoj! Nazdar!
Gute Nacht!
Dobrú noc!
Auf Wiedersehen!
Dovidenia!
Tschüs!
Ahoj! (pri odchode)
Bis dann/später!
Do videnia neskôr!
Bis morgen!
Do videnia zajtra!
Sprechen Sie Deutsch?
Hovoríte nemecky?
ein Freund von Martin
(jeden) Martinov priateľ
Herzlich willkommen!
Srdečne (vás, ťa) vítam!
Kommen Sie herein!
Poďte ďalej!
Er holt Brot aus der Kaufhalle.
Šiel do predajne (samoobsluhy) po chlieb.
Nehmen Sie Platz!
Posaďte sa!
Setzen Sie sicht!
Sadnite si!
Hoffentlich schmeckt es Ihnen.
Dúfajme, že vám to bude chutiť.
Vielen Dank!
Ďakujem pekne!
Wie komme ich zu...?
Ako sa dostanem na/k...?
gar nichts
vôbec nič
etwas
niečo
e Mutti
mamička
lang
dlhý
begrüßen
vítať
weg
preč
gerade
rovný
r Affe
opica
außer
okrem, mimo, bez
bei
pri, u
mit
s, so
nach
do, po, podľa
seit
od (časove)
Sei!
Buď!
Seid!
Buďte! (2. os. mn. č.)
Seien wir!
buďme!
Seien Sie!
Buďte! (vykanie)
r Kaffee
káva
s Café
kaviareň
r Tee
čaj
Grüß Gott!
Pochválen! Dobrý deň (v Rakúsku)
von-nach
od-do (vzdialenosť)
von-bis
od-do (čas)
seit wann
odkedy (do minulosti)
ab wann
odkedy (do budúcnosti)
e Küche
kuchyňa
die Küchen
kuchyne
gehören
patriť
zuhören
započúvať sa
aufhören
prestať
r Morgen
ráno
am Morgen
ráno (príslovka)
morgen
zajtra
morgen früh
zajtra ráno
früh
skoro
r Urlaub
dovolenka
e Haltestelle
zastávka (autobus, trolejbus, električka)
r Bahnhof
zastávka (vlak)
r Zug
vlak
r Schnellzug
rýchlik
e Reise
cesta (ktorú uskutočním)
am
v (deň v týždni)
r Montag
pondelok
r Dienstag
utorok
r Mittwoch
streda
r Donnerstag
Štvrtok
r Freitag
piatok
r Samstag
sobota
r Sonntag
nedeľa
im
v (mesiac v roku)
r Märtz
marec
müssen n
musieť
mögen n
mať rád, chcieť
wollen n
chcieť
dürfen n
smieť
sollen n
mať povinnosť
wissen n
vedieť
heute
dnes
s Museum
múzeum
e Blume
kvet
künstlich
umelý
e Kunst
umenie
künstlerisch
umelecký
r Künstler
umelec
die bildende Kunst
výtvarné umenie
e Fußgängerzone
pešia zóna
e Metro
metro
e Metrostation
stanica metra
s Stadtzentrum
centrum mesta