Level 37 Level 39
Level 38

Opinions


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
insist on
nalegać (na)
adjust to
przystosować się (do)
thoughtless
bezmyślny
take a chance
zaryzykować
beyond doubt
ponad wszelką wątpliwość
in spite of
pomimo
conviction
przekonanie
in all probability
z dużym prawdopodobieństwem
frankly speaking
mówiąc szczerze
determination
ustalanie; zadecydowanie (o czymś)
exaggeration
przesada
maintain
utrzymywać; podtrzymywać (np. rozmowę)
namely
mianowicie
hard to conceive
trudny do pojęcia
thereby
tym samym; przez to
assumption
założenie; przypuszczenie
distinct
odmienny
assess
oceniać; szacować
nevertheless
niemniej jednak
significance
znaczenie; waga
dispute
dyskutować; spierać się
a question in dispute
kwestia sporna
arouse controversy
wzbudzać kontrowersje
in reverse order
w odwrotnej kolejności
the reverse is true
jest całkiem odwrotnie
regard sb as
uważać kogoś za
without regard for
bez względu na
be held in high regard
być poważanym
narrow-minded
nietolerancyjny; ograniczony
outlook on life
podejście do życia
presumably
przypuszczalnie
presumption
przypuszczenie
persuasive
przekonujący
on reflection
po zastanowieniu