Level 13 Level 15
Level 14

SZKOŁA - wyrażenia


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cheat
ściągać
do homework
odrabiać zadanie
do project
wykonać projekt
fail an exam
nie zdać egzaminu
get good marks
otrzymywać dobre oceny
learn by heart
uczyć się na pamięć
pass an exam
zdać egzamin
revise before a test
powtarzać do testu
take an exam
zdawać egzamin