Level 31 Level 33
Level 32

PODRÓŻOWANIE - w mieście


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cross the road
przejść przez ulicę
go past
minąć
go straight on
iść prosto
It's on the left.
To jest po lewej stronie.
It's on the right.
To jest po prawej stronie.
turn left
skręcić w lewo
turn right
skręcić w prawo
walk along
iść wzdłuż
east
wschód
north
północ
south
południe
west
zachód