Level 5 Level 7
Level 6

Kolmeteistkümnes õppetükk


221 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ainevahetus
metabolism
ainevahetuse kiirendus
the metabolism's acceleration
kolm ainevahetust
three metabolisms
palju ainevahetusi
many metabolisms
aju
brain
aju võimsus
the brain's capacity
neli aju
four brains
palju ajusid
many brains
ärgpüks
coward (person)
ärgpüksi otsus
the coward's decision
viis ärgpüksi
five cowards
palju ärgpükse
many cowards
elund
organ
elundi tegevus
the organ's function
kuus elundit
six organs
palju elundeid
many organs
ergutama
to encourage, stimulate
ergutada
to encourage, stimulate
ergutab
he/she encourage, stimulates
haav
wound
haava põletik
the wound's infection
kaheksa haava
eight wounds
palju haavu
many wounds
hammas
tooth
hamba auk
the tooth's hole
üheksa hammast
nine teeth
palju hambaid
many teeth
hävitama
to destroy
hävitada
to destroy
hävitab
he/she destroys
hoop
blow, hit
hoobi jõud
the blow, hit's force
üksteist hoopi
eleven blow, hits
palju hoope
many blow, hits
immuunne
immune
immuunse ellujäänu abi
the immune survivor's help
kaksteist immuunset ellujäänut
twelve immune survivors
palju immuunseid ellujäänuid
many immune survivors
kamber
chamber
kambri maht
the chamber's volume
kolmteist kambrit
thirteen chambers
palju kambreid
many chambers
kannatama
to suffer
kannatada
to suffer
kannatab
he/she suffers
kehakaal
body weight
kehakaalu suurenemine
the body weight's (passive)increase
kolm kehakaalu
three body weights
kirurg
surgeon
kirurgi tangid
the surgeon's tweezers
neli kirurgi
four surgeons
palju kirurge
many surgeons
koorem
load, burden
koorma suurus
the load, burden's size
viis koormat
five loads, burdens
palju koormaid
many loads, burdens
koostis
composition
koostise saladus
the composition's secret
kuus koostist
six compositions
palju koostisi
many compositions
küüslauk
garlic
küüslaugu lõhn
garlic's smell
seitse küüslauku
seven garlics
palju küüslauke
many garlics
laht
gulf
lahe sügavus
the gulf's depth
kaheksa lahte
eight gulfs
palju lahtesid
many gulfs
leevendama
to alleviate
leevendada
to alleviate
leevendab
he/she alleviates
leiduma
to be found, occur
leiduda
to be found, occur
leidub
he/she is found, occurs
liigutama
to move
liigutada
to move
liigutab
he/she moves
liigutus
movement
liigutuse kiirus
the movement's speed
kaksteist liigutust
twelve movements
palju liigutusi
many movements
lõbu
fun
lõbu lõpp
fun's end
kolmteist lõbu
thirteen funs
lõhn
smell
lõhna allikas
the smell's source
kaks lõhna
two smells
palju lõhnu
many smells
lõõgastuma
to relax, unwind
lõõgastuda
to relax, unwind
lõõgastub
he/she relaxes, unwinds
luumurd
bone fracture
luumurru tüsistus
the bone fracture's complication
neli luumurdu
four bone fractures
palju luumurde
many bone fractures
luu
bone
luu tugevus
the bone's strength
viis luud
five bones
palju luid
many bones
maandama
to work off, relieve (tension)
maandada
to work off, relieve (tension)
maandab
he/she works off, relieves (tension)
maardla
mineral deposit
maardla väärtus
the mineral deposit's value
seitse maardlat
seven mineral deposits
palju maardlaid
many mineral deposits
muda
mud
muda sügavus
the mud's depth
kaheksa muda
eight muds
palju mudasid
many muds
mürgine
toxic
mürgise suitsu väljalasketoru
the toxic fume's exhaust (tube)
üheksa mürgist suitsu
nine toxic fumes
palju mürgiseid suitse
many toxic fumes
mürk
poison
mürgi vastumürk
the poison's antidote
kümme mürki
ten poisons
palju mürke
many poisons
muutma
to change
muuta
to change
muudab
he/she changes
õigus
right
õiguse allasurumine
the right's suppression
kaksteist õigust
twelve rights
palju õigusi
many rights
piin
pain, torment
piina tagajärg
pain, torment's consequence
kolmteist piina
thirteen pains, torments
palju piinu
many pains, torments
piiritus
spirit (alcohol)
piirituse sõltuvus
spirit's (alcohol) addiction
sada piiritust
hundred spirits (alcohol)
pinge
tension
pinge suurenemine
the tension's (passive) increase
kolm pinget
three tensions
palju pingeid
many tensions
pisar
tear
pisara põhjus
the tear's reason
neli pisarat
four tears
palju pisaraid
many tears
põletik
inflammation
põletiku allikas
the inflammation's source
viis põletikku
five inflammations
palju põletikke
many inflammations
rahule jätma
to leave [3] alone
rahule jätta
to leave [3] alone
jätab rahule
he/she leaves [3] alone
rahusti
sedative, tranquillizer
rahusti kõrvaltoimed
the sedative, tranquillizer's side effects [1]
seitse rahustit
seven sedative, tranquillizers
palju rahusteid
many sedative, tranquillizers
saatus
fate
saatuse iroonia
fate's irony
kaheksa saatust
eight fates
palju saatusi
many fates
sanatoorium
sanitarium
sanatooriumi juht
the sanitarium's chief
üheksa sanatooriumi
nine sanitariums
palju sanatooriume
many sanitariums
sirge
straight
sirge tee lõpp
the straight road's end
kümme sirget teed
ten straight roads
palju sirgeid teid
many straight roads
sopane
muddy, mucky
sopase save sügavus
the muddy, mucky clay's depth
üksteist sopast savi
eleven muddy, mucky clays
palju sopaseid saveid
many muddy, mucky clays
sort
variety
sordi erinevus
the variety's difference
kaksteist sorti
twelve varieties
palju sorte
many varieties
süst
injection
süsti põhjus
the injection's reason
kolmteist süsti
thirteen injections
palju süste
many injections
süütu
innocent
süütu mehe hukatus
the innocent man's doom
kaks süütut meest
two innocent men
palju süütuid mehi
many innocent men
taastama
to restore
taastada
to restore
taastab
he/she restores
teenus
service
teenuse hind
the service's price
neli teenust
four services
palju teenuseid
many services
toetama
to support
toetada
to support
toetab
he/she supports
toime
effect [1]
toime kestus
the effect's [1] duration
kuus toimet
six effects [1]
palju toimeid
many effects [1]
toonus
tonicity
toonuse vähendamine
the tonicity's (active) reduction
seitse toonust
seven tonicities
palju toonusi
many tonicities
unehäire
sleeping disorder
unehäire põhjus
the sleeping disorder's cause
kaheksa unehäiret
eight sleeping disorders
palju unehäireid
many sleeping disorders
vahend
means, resource
vahendi piir
the means, resource's limit
üheksa vahendit
nine means, resources
palju vahendeid
many means, resources
varandus
property, treasure
varanduse võlatäht
property, treasure's promissory note
kümme varandust
ten properties, treasures
palju varandusi
many properties, treasures
vedelik
liquid, fluid
vedeliku seebi tegevus
liquid, fluid soap's action
üksteist vedelikku kristalli
eleven liquid, fluid crystals
palju vedelikke kristalle
many liquid, fluid crystals
vereringe
bloodstream
vereringe struktuur
the bloodstream's structure
kaksteist vereringet
twelve bloodstreams
palju vereringi
many bloodstreams
vilets
poor (quality)
viletsa kvalitee viin
poor quality's vodka
kolmteist viletsat viina
thirteen poor (quality) vodkas
palju viletsaid viinu
many poor (quality) vodkas