Level 18 Level 20
Level 19

Slovíčka L7 - kanji


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
あげる
dát, darovat, zlepšit
あげる
zvednout
あげる
dát příklad
あむ
plést
あめがふる
pršet
えきいん
železničář
おかねもち
boháč
おくる
poslat
おたく
u vás doma, váš domov
おちゃをいれる
uvařit čaj
おとしより
senior
おとな
dospělý člověk
おどる
tancovat
おべんとう
svačina
おみやげ
dárek z cest (pro někoho), suvenýr
かす
půjčit (někomu)
かならず
určitě
かめ
želva
かんごし
zdravotní sestra, zdravotník
ぎんこういん
zaměstnanec banky
くすり
léky
くすりをのむ
užívat léky
くも
mrak
くろパン
černý chleba
けさ
dnes ráno
こいぬ
štěně
こたえ
odpověď
これでいいです
To je dobré.
ごがくがっこう
jazyková škola
さがす
hledat
しめる
zavřít
しゃしんをとる
fotografovat
じしょをひく
hledat ve slovníku
じぶんの
svůj, vlastní
すうねんまえ
před několika lety
だいとうりょう
prezident
ちかてつ
metro
つかれる
unavit se
つとめる
být zaměstnán, pracovat
つれる
vzít někoho s sebou
でんきをつける
rozsvítit světlo
とじる
zavřít
とまる
přenocovat, přespat
とめる
zastavit
にもつ
zavazadlo
はなたば
kytice
はれる
vyjasnit se, vyčasit se
ふくろ
pytel, sáček
みせる
ukázat
むすこ
syn
もどる
vrátit se
やきゅう
baseball
やくす
překládat, přeložit
ゆうがた
podvečer
ゆうべ
večer, včerejší večer
わすれもの
zapomenutá věc
テレビばんぐみ
televizní pořad
パンや
pekařství
ペットをかう
chovat domácího mazlíčka