Level 11 Level 13
Level 12

OUP Nursing2 UNIT 7


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cancer
rak
detect
wykryć
responsible for
odpowiedzialny za
biopsy
biopsja
carcinogen
czynnik rakotwórczy
cell division
podział komórki
chemotherapy
chemioterapia
lymph node
węzeł chłonny
metastasis
przerzut
mutation
mutacja
prognosis
rokowanie
radiotherapy
radioterapia
remission
remisja
stage
etap, stadium
adjacent
sąsiadujący, przylegający
spread
rozprzestrzeniać się
site
miejsce
recur
nawracać
distant
odległy
malignant
złośliwy
benign
łagodny
agent
środek (substancja, lek)
genome
genom
die of
umrzeć na
outlet
ujście
overwhelming
przytłaczający
experience
doświadczenie
palliative
paliatywny
support
wsparcie
compassion
współczucie
relief
ulga
chat
porozmawiać
lump
guz, grudka
diameter
średnica
breast cancer
rak piersi
mole
znamię, pieprzyk
side effects
skutki uboczne
contradict
przeczyć, zaprzeczać
abandoned
porzucony, opuszczony
bargain
negocjować
curable
uleczalny
incurable
nieuleczalny
primary tumour
guz pierwotny
lumpectomy
usunięcie guza
mastectomy
mastektomia