Level 13 Level 15
Level 14

OUP Nursing2 UNIT 9


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
behaviour
zachowanie
frontal lobe
płat czołowy
parietal lobe
płat ciemieniowy
temporal lobe
płat skroniowy
occipital lobe
płat potyliczny
decision-making
podejmowanie decyzji
cerebellum
móżdżek
bent
zgięty
spontaneously
spontanicznie
memory
pamięć
brainstem
pień mózgu
stroke
udar
brain damage
uszkodzenie mózgu
haematoma
krwiak
skull
czaszka
judgement
ocena
fractured
złamany
ambulate
przemieszczać się
helmet
kask
recognition
rozpoznawanie
restore
przywrócić
Glasgow Coma Scale
skala Glasgow
reposition
zmienić pozycję
problem-solving
rozwiązywanie problemów
confused
splątany
femur
kość udowa
contusion
stłuczenie
perception
postrzeganie
cognitive
kognitywny, poznawczy
moan
jęczeć
incomprehensible
niezrozumiały
personality
osobowość
tracheostomy
tracheostomia
random
losowy, przypadkowy
intracranial
wewnątrzczaszkowy
withdrawal
wycofanie
appropriately
odpowiednio
balance
równowaga
remember
pamiętać
obey
być posłusznym
intubated
zaintubowany
brush
szczotka, szczotkować, czesać
coherently
spójnie
stimuli
bodźce
entertainment
rozrywka
auditory
słuchowy
compromised
upośledzony
cranial
czaszkowy
sensory
czuciowy
cerebral
mózgowy
obscenities
wulgaryzmy
aneurysm
tętniak
reasonable
rozsądny
stenosis
zwężenie
nasal
nosowy
verbal
słowny, werbalny
visual
wzrokowy
cutaneous
skórny
surface
powierzchnia
acuity
ostrość
senile
starczy
associated with
związany z
ocular
oczny
uterine
maciczny
weakness
słabość
constant
ciągły
venous
żylny
invisible
niewidoczny
womb
macica, łono
concussion
wstrząśnienie mózgu
initial
wstępny
second-impact syndrome
zespół drugiego uderzenia
gradually
stopniowo
subarachnoid
podpajęczynówkowy
subdural
podtwardówkowy