Level 14 Level 16
Level 15

OUP Nursing2 UNIT 10


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
circulation
krążenie
oxygen
tlen
fill
wypełniać
superior vena cava
żyła główna górna
oxygenated
utlenowany
deoxygenated
nieutlenowany
vessel
naczynie (krwionośne)
contract
kurczyć się
inferior vena cava
żyła główna dolna
carbon dioxide
dwutlenek węgla
atrium
przedsionek
blood
krew
push
pchać
congestive heart failure
zastoinowa niewydolność serca
hypertension
nadciśnienie tętnicze
valve
zastawka
pulmonary vein
żyła płucna
murmur
szmer
average
przeciętny, średni
diaphoresis
obfite pocenie się
coronary
wieńcowy
cause
powodować
antacid
lek zobojętniający kwas
force
siła, zmuszać
angina pectoris
dusznica bolesna
ventricle
komora
myocardial infarction
zawał mięśnia sercowego
rate
szybkość, częstość
electrode
elektroda
enlarged
powiększony
resting
w spoczynku
complain of
skarżyć się na
failure
niewydolność
print
drukować
atherosclerosis
miażdżyca
appear
pojawiać się, wydawać się
ischaemia
niedokrwienie
nitroglycerine
nitrogliceryna
return
wracać, powracać
adverse drug reaction
niepożądane działanie leku
exertion
wysiłek
renal
nerkowy
adverse
niepożądany
reach
dotrzeć do, dosięgnąć
risk factor
czynnik ryzyka
abnormal
nieprawidłowy
bilaterally
po obu stronach, obustronnie
pacemaker
rozrusznik serca
diastole
rozkurcz
systole
skurcz