Level 17
Level 18

OUP Nursing2 UNIT 13


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
end stage renal disease
schyłkowa niewydolność nerek
informed consent
świadoma zgoda
donor
dawca
recipient
biorca
ensure
zapewnić
take away
zabierać
resuscitate
resuscytować
surface
powierzchnia
take over
przejmować (np. funkcję)
secretion
wydzielanie
failure
niewydolność
intact
nietknięty
button
przycisk
waiting list
lista oczekujących
supply
zaopatrywać
tube
rurka
excrete
wydalać
dialysis
dializa
equipment
sprzęt
reject
odrzucić (np. przeszczep)
urine
mocz
connect
łączyć
seizure
napad drgawkowy
deceased
zmarły
switch on
włączyć
blood type
grupa krwi
disoriented
zdezorientowany
accusation
oskarżenie
remain
pozostawać
itchy
swędzący
withered
zwiędnięty, uschnięty
gender
płeć
income
dochód
insomnia
bezsenność
cruel
okrutny
urethra
cewka moczowa
grieving
w żałobie
default setting
ustawienie domyślne
renal artery
tętnica nerkowa
peritoneal
otrzewnowy
drain
dren
permission
zezwolenie
ureter
moczowód
idle
bezczynny
screen
ekran
relative
krewny
bladder
pęcherz
cycle
cykl
renal
nerkowy
dialysate
dializat