Level 1 Level 3
Level 2

OUP Nursing2 UNIT 1 vocabulary


90 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cardiac monitor
kardiomonitor
defibrillator
defibrylator
bag-valve mask
worek samorozprężalny
IV pump
pompa infuzyjna
bags of blood
worki z krwią
oxygen cylinder
butla z tlenem
drug box
walizka z lekami
ramp
rampa
stretcher
nosze
suction unit
ssak
ambulance
karetka
chair
krzesło
dispatcher
dyspozytor
call log
dziennik rozmów
number
numer
location
miejsce
incident
zdarzenie
fall
upaść
fall from height
upadek z wysokości
accident
wypadek
road traffic accident
wypadek drogowy
public transport
transport publiczny
fire
pożar
assault
napaść
self-harm
samookaleczenie
accidental
przypadkowy
intentional
zamierzony
illness
choroba
unknown
nieznany
victim
poszkodowany
extent
zakres
toxic
toksyczny
inflammatory
łatwopalny
acute myocardial infarction
świeży zawał
time of arrival
czas przyjazdu
actual
rzeczywisty
estimated
szacowany
head trauma
uraz głowy
blunt
tępy
critical
krytyczny
category
kategoria
cardiopulmonary resuscitation
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
cerebrovascular accident
udar
diagnosis
rozpoznanie
fracture
złamanie
intensive care unit
OIOM
possible
możliwy
patient
pacjent
senior house officer
lekarz rezydent
tanker
cysterna
petrol
benzyna
indicate
wskazywać
grave
poważny
inappropriate
nieodpowiedni
life-threatening
zagrażający życiu
satisfactory
satysfakcjonujący
impaired
upośledzony
stable
stabilny
worsen
pogarszać się
priority
priorytet
urgent
pilny
attention
uwaga
triage
sortowanie
discharge
wypisać (ze szpitala)
pavement
chodnik
unconscious
nieprzytomny
face-up
twarzą do góry
numbness
brak czucia
out of shape
zniekształcony
inoculation
szczepienie
intoxication
odurzenie
repetitive
powtarzalny
cut off
odciąć
chainsaw
piła łańcuchowa
complain of
skarżyć się na
tight
ścisły, obcisły
sense of humour
poczucie humoru
short-sighted
krótkowidz
eye drops
krople do oczu
glue
klej
separate
oddzielać
eyelids
powieki
desk
biurko
rescue
ratować
treatment
leczenie
movement
ruch
shock
wstrząs
casualty
ofiara
helicopter
helikopter
survive
przeżyć