Level 3 Level 5
Level 4

OUP Nursing2 UNIT 2 vocabulary


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regardless of
niezależnie od
rules
zasady
noise
hałas
mains
sieć elektryczna
powered
zasilany
addiction
uzależnienie
dietary requirements
wymagania dietetyczne
hearing
słuch
informed consent
świadoma zgoda
round-the-clock
całą dobę
side effects
skutki uboczne
tetanus
tężec
secondary
wtórny
hydrogen peroxide
woda utleniona
varicose veins
żylaki
confirm
potwierdzać
insurance
ubezpieczenie
melanoma
czerniak
swollen
spuchnięty
apathetic
apatyczny
infection
infekcja, zakażenie
infected
zainfekowany, zakażony
painful
bolesny
burning
piekący
sensation
uczucie, odczucie
phobia
fobia, lęk
irrational
nieracjonalny
scratch
drapać
itchy
swędzący
suffer from
cierpieć na
irregular
nieregularny
nervousness
nerwowość
obesity
otyłość
poisoning
zatrucie
suicidal
samobójczy
tendency
skłonność, tendencja
siblings
rodzeństwo
relevant
istotny
purpose
cel
palpitations
kołatanie
overweight
z nadwagą
antidepressant
lek przeciwdepresyjny
express
wyrażać
anxiety
niepokój
indicate
wskazywać
explain
wyjaśniać
onset
początek
regret
żałować
personality
osobowość
emotional
emocjonalny
advise
doradzać
intention
zamiar, intencja
medical error
błąd lekarski
common
powszechny, popularny
reason
powód, przyczyna
compulsory
obowiązkowy
physical violence
przemoc fizyczna