Level 4 Level 6
Level 5

OUP Nursing2 UNIT 2 - expressions


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take care of XY
zaopiekować się XY
give up smoking
rzucić palenie
treatment unrelated to addictions
leczenie niezwiązane z nałogami
would you mind if
czy masz coś przeciwko jeśli...?
can you tell me how
czy możesz mi powiedzieć jak…
I need to know
potrzebuję wiedzieć
I’d like to check
chciał(a)bym sprawdzić
may I ask why
czy mogę zapytać dlaczego
I have to ask
muszę zapytać
removal of varicose veins
usunięcie żylaków
the costs of treatment are covered by
koszty leczenia są pokrywane przez
sign a consent form
podpisać formularz (świadomej) zgody
consent to a procedure
zgodzić się na zabieg/procedurę
attacks of breathlessness
napady duszności