Level 6 Level 8
Level 7

OUP Nursing2 UNIT 3 - expressions


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mood swings
huśtawki nastroju
my waters broke
odeszły mi wody
I can't bear the pain
Nie mogę znieść bólu
I'd like an epidural
Chciałabym znieczulenie zewnątrzoponowe
The baby's presentation is breech
Dziecko jest ułożone pośladkowo
try for a baby
starać się o dziecko
expect a baby
spodziewać się dziecka
you ought to
ty powinieneś
You'd better
Lepiej byłoby gdybyś