Level 7 Level 9
Level 8

CUP_year2_pre-test vocab


161 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pass
oddawać (np.mocz)
drain
dren
solution
roztwór
prevent
zapobiegać
thrombosis
zakrzepica
inactive
nieaktywny
prolong
przedłużać się
aggravate
pogarszać się
complication
powikłanie
calf
łydka
forearm
przedramię
cholecystectomy
usunięcie pęcherzyka żółciowego
venodilation
poszerzenie żył
undergo
być poddanym (np. operacji)
administer
podawać (lek)
lumbar
lędźwiowy
radiating
promieniujący (ból)
referred
rzutowany (ból)
throbbing
pulsujący
tingling
mrowienie
cramp
skurcz
groin
pachwina
rib
żebro
anaesthetic
znieczulenie
incision
nacięcie
incontinence
nietrzymanie
hygiene
higiena
quality
jakość
sensory
czuciowy
impaired
upośledzony
posture
postawa
ability
umiejętność, zdolność
factor
czynnik
ischaemic
niedokrwienny
velcro
rzep
lace
sznurówka
slurred
bełkotliwy
emotional
emocjonalny
confused
splątany
aggravate
pogorszyć się
debride
opracowywać (chirurgicznie) ranę
epidermis
naskórek
scar
blizna
intravenous
dożylny
scald
oparzenie (płynem)
ointment
maść
donor
dawca
scrape
zdrapać
flake
płatek
hair follicle
mieszek włosowy
haemorrhage
krwotok
hypoxemia
hipoksemia
platelet
płytka krwi
apnoea
bezdech
hypotension
obniżenie ciśnienia tętniczego
chronic
przewlekły
response
odpowiedź
anticholinergic
antycholinergiczny
bronchospasm
skurcz oskrzeli
monitoring
monitorowanie
responsibilities
obowiązki
peripheral
obwodowy
excretion
wydalanie
lack
brak
overall
ogólny
surgery
operacja
graft
przeszczep
perform
wykonywać
Acute kidney failure
ostra niewydolność nerek
fluids
płyny
electrolytes
elektrolity
dehydration
odwodnienie
blood vessels
naczynia krwionośne
septicemia
sepsa
placenta previa
łożysko przodujące
blockage
blokada
stool
stolec
fatigue
zmęczenie
nausea
nudności
nosebleeds
krwawienia z nosa
hiccup
czkawka
urination
oddawanie moczu
swelling
obrzęk
fluid retention
zatrzymanie płynów
creatinine
kreatynina
urinalysis
badanie moczu
protein
białko
potassium
potas
antibiotic
antybiotyk
diuretic
diuretyk
gestational diabetes
cukrzyca ciążowa
pregnancy
ciąża
screening tests
badania przesiewowe
placenta
łożysko
premature delivery
przedwczesny poród
hypoglycemia
hipoglikemia
carbohydrates
węglowodany
nervousness
nerwowość
pale
blady
coma
śpiączka
ambulance
karetka
hepatitis
zapalenie wątroby
prescription
recepta
liquid
płyn
tablet
tabletka
dissolve
rozpuszczać się
capsule
kapsułka
suppository
czopek
inhaler
inhalator
subcutaneous
podskórny
intramuscular
domięśniowy
contraceptive
antykoncepcyjny
snore
chrapać
postoperative
pooperacyjny
reintubation
ponowna intubacja
detoxification
odtrucie
prior to
przed
restlessness
pobudzenie ruchowe
emergence
wyłonienie się, pojawienie
bacteria
bakterie
sutures
szwy
clotting
krzepnięcie
adequate
stosowny, adekwatny
accelerate
przyspieszać
anxiety
niepokój
approximately
około
associated with
związany z
bloodstained
podbarwiony krwią
deep vein thrombosis (DVT)
zakrzepica żył głębokich
dilated
poszerzony
discolored
odbarwiony, przebarwiony
dislocated
przemieszczony
disturb
zaburzać
failure
niewydolność
femoral
udowy
fetus
płód
immediate effect
natychmiastowy efekt
incidence
zapadalność
indicate
wskazywać
inherited
odziedziczony
life-threatening
zagrażający życiu
get stuck
utknąć
long-term
długotrwały
medium-sized
średniej wielkości
obtain
otrzymać, uzyskać
orthopedic cast
gips
pelvis
miednica
persistent
uporczywy
popliteal
podkolanowy
post-thrombotic syndrome
zespół pozakrzepowy
recur
nawracać
refer to
odnosić się do
ulcer
wrzód, owrzodzenie
ulcerative colitis
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
device
urządzenie
elevated
podwyższony
gel
żel
infusion
wlew
invasive
inwazyjny
layer
warstwa
nosocomial
pochodzenia szpitalnego