Level 8 Level 10
Level 9

OUP Nursing2 UNIT 4


74 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anti-depressant
antydepresant
gripe water
woda koperkowa
pregnancy test
test ciążowy
poison
trucizna, zatruć
craving
ochota, pragnienie
pharmaceutical
farmaceutyczny
cubic
sześcienny
double
podwójny
dose
dawka
per cent
procent
ratio
proporcja, stosunek
score
wynik
teaspoon
łyżeczka
unit
jednostka
measure out
odmierzyć
ordinary
zwykły, zwyczajny
miss
przegapić (np. nie wziąć leku)
analgesic
środek przeciwbólowy
drowsy
senny
solution
roztwór
suspension
zawiesina
powder
proszek, puder
soluble
rozpuszczalny
volume
objętość
build up
wytworzyć
discontinue
przerwać
go away
odejść
notice
zauważyć
react
reagować
re-evaluate
ponownie ocenić
renew
odnowić, wznowić
report
zgłaszać
run out of
zabraknąć
suffer from
cierpieć na/z powodu
tolerate
tolerować, znosić
worry
martwić się
improvement
poprawa
ignore
ignorować
fast-acting
o szybkim działaniu
capsule
kapsułka
unbearable
nie do zniesienia
prescription
recepta
contraindications
przeciwwskazania
squared
do potęgi drugiej, do kwadratu
add
dodawać
subtract
odejmować
multiply
mnożyć
divide
dzielić
approximately
około, w przybliżeniu
equivalent
ekwiwalent, równoznaczny
constant
ciągły, stały
participate
uczestniczyć
benefit
korzyść
ethical
etyczny
exclude
wyłączyć (np. z badania)
informed consent
świadoma zgoda
attitude
nastawienie, podejście
human
ludzki
effective
skuteczny
rat
szczur
principle
zasada
cruel
okrutny
abuse
nadużycie
in exchange for
w zamian za
poverty
bieda
syphilis
kiła
untreated
nieleczony
deterioration
pogorszenie
hypersensitivity
nadwrażliwość
numbness
brak czucia
tiredness
zmęczenie
period
okres
insignificant
nieistotny
synthetic
syntetyczny