Level 22 Level 24
Level 23

1941-1960


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
consistent
oföränderlig, konsekvent
originally
ursprunligen
aside
åt sidan
comfort
bekvämlighet, välbefinnande
secondly
för det andra
severe
allvarlig/svår
gene
gen
prospect
förhoppning, framtidsutsikt
snow
snö
plot
handling; sammansvärjning
neck
hals
criterion
kriterium
primarily
huvudsakligen
integrate
integrera
criticism
kritik
convention
konvent (stort möte)
bet
slå vad
retain
hålla kvar, behålla
sequence
sekvens, följd
plain
enkel