Level 29 Level 31
Level 30

Verbs: Present 3


83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag respekterar
I respect
jag ställer
I set, I put down
att innehålla
to contain, to include
det innehåller
it contains, it includes
jag möter
I meet
att bli
to become
jag blir
I become
jag räknar
I count, I calculate
jag klipper
I cut [i.e. with scissors]
att må
to feel [good or bad]
jag mår
I feel [good or bad]
jag saknar
I miss, lack [someone/thing]
jag missar
I miss [a target], I fail [to attend]; I overlook
att lägga
to lay down, to put into
jag lägger
I lay down, I put into
det liknar
it resembles, it compares (to)
jag hyr
I rent
jag fyller
I fill, I reach an age
jag tappar
I drop, I lose
jag anser
I consider (think)
jag tillverkar
I produce
jag blandar
I mix, I shuffle
jag torkar
I wipe, I dust, I sweep, I (make) dry
jag bokar
I book, I reserve
att fortsätta
to continue, to proceed
jag fortsätter
I continue, I proceed
jag bygger
I build, I construct
jag väntar (på)
I wait (for), I expect
det hänger
it hangs
jag importerar
I import
jag tillbringar
I spend (time)
jag berättar
I tell
jag lämnar
I leave
jag undervisar
I teach, I tutor
det tillhör
it belongs to
jag antar
I suppose, I presume
jag hatar
I hate
det fungerar
It works, It functions
jag skickar
I send; I pass [i.e. something to someone]
jag delar
I divide
jag förklarar
I explain
det passar
it is suitable, it fits (clothes)
jag serverar
I serve
jag stänger
I close, I shut
jag besöker
I visit
att vinna
to win, to defeat, to gain, to profit
jag vinner
I win, I defeat, I gain, I profit
att skära
to cut [e.g. knife]
jag skär
I cut [e.g. knife]
att be
to ask for, to pray for
jag ber
I ask for, I pray for
jag förlorar
I lose
det angår
it concerns, it involves
jag håller med
I agree
håller du med?
Do you agree?
jag kommer fram
I arrive, I get there
jag skriver under
I sign
jag lägger till
I add
jag äter upp
I eat all of, I finish (food)
jag räknar ut
I figure out
jag dyker upp
I appear, I show up
jag hoppas
I hope
jag misslyckas
I fail
jag lyckas
I succeed
det fattas
It is missing
jag trivs
I am comfortable/satisfied (with a place/situation)
jag minns
I remember
vi ses
See you (later)
jag träffas
I meet
det känns (som om)
It feels (as though)
jag skyndar mig
I hurry
jag känner mig
I feel
jag lär mig
I learn
det överraskar mig
It surprises me
vi gifter oss
We marry
jag förbereder mig
I prepare
jag bryr mig om
I care about
jag tar med mig
I bring with me
jag har med mig
I have with me
jag tar av mig
I take off
jag tar på mig
I put on
jag har på mig
I am wearing
jag delar med mig
I share