Level 34 Level 36
Level 35

Verbs: Past 2


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag stod
I stood
jag förstod
I understood
det räckte
It sufficed
jag började
I began, I started
jag försökte
I tried [made an effort]
jag bestämde
I decided
jag slutade
I stopped (not stayed)
jag antog
I supposed, I presumed
jag satt
I sat
jag låg
I lay
jag hjälpte
I helped
jag lärde
I taught
jag lärde mig
I learned
jag använde
I used
jag följde
I followed
jag läste
I read
jag behövde
I needed
jag liknade
I resembled
jag hyrde
I rented
det torkade
It dried
jag kunde
I could
jag hängde
I hung
jag levde
I lived
jag valde
I chose
jag glömde
I forgot
jag lät
I let
jag mindes
I remembered
jag kändes
I knew [someone]; I felt
jag hette
I was called
jag blev
I became
jag hamnade
I ended up
jag brukade
I used to
jag körde
I drove
jag sjöng
I sung
jag flög
I flew
jag bjöd
I offered, I invited
jag föll
I fell
jag hoppades
I hoped
nittiotalet
The Nineties
sjuttiotalet
The Seventies