Level 64 Level 66
Level 65

Verbs: Passive


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Antalet kan höjas.
The number can be raised/increased.
Att älska och älskas.
To love and be loved.
Huset måste flyttas.
The house must be moved.
Systemet kan kritiseras på många sätt.
The system can be criticised in many ways.
Filmen sågs av en mycket stor publik.
The film was seen by a very large audience.
Denna typ av skor bars av bönder.
This type of shoe is worn by farmers.
Boken ska tryckas i Polen.
The book will be printed in Poland.
Projektet stoppades.
The projected was stopped.
Teorin kritiserades i en bok.
The theory was criticised in a book.
Den nya kyrkan byggdes förra året.
The new church was built last year.
Boken trycktes förra året.
The book was printed last year.
Planerna måste stoppas.
The plans must be stopped.
Vi blev förhörda av polisen.
We were interrogated by the police.
Förslaget blev stoppat.
The proposal/suggestion was stopped.
Kakan är bakad av min man.
The cake was baked by my husband.
Vi blev rånade av några killar.
We were robbed by some guys.
Han blev illa behandlad i fängelset.
He was mistreated in prison.
Hunden blev överkörd.
The dog got run over.
Jag blev stoppad av polisen.
I got stopped by the police.
Brödet är bakat i går.
The bread was baked yesterday.
Det var jobbigt att bli förhörd.
It was hard to be interrogated.
Politikern blev rånad av två unga kvinnor.
The politician was robbed by two young women.
Telefonen är tillverkad i Finland.
The telephone is produced in Finland.
Skåpet är tillverkat i Göteborg.
The cupboard is produced in Gothenburg.
Leksakerna är tillverkade av oss.
The toys are produced by us.
Är du skadad?
Are you hurt/damaged?
Boken är tryckt i Kina.
The book is printed in China.
Huset är ritat av en finsk arkitekt.
The house was drawn by a Finnish architect.
Du är älskad av alla.
You are loved by everyone/all.
Tidningarna är tryckta på billigt papper.
The newspapers are printed on cheap paper.
Teckningen är ritad av en konstnär.
The drawing is by an artist.
Flera spelare är skadade.
Several players are hurt/damaged.