Level 66 Level 68
Level 67

Business


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en styrelse
a council, a board
ett företag
a company
en ränta
an interest (rate)
en procent
a percent
en skuld
a debt
en skatt
a tax, a treasure
en försäkring
(an) insurance
att gå ut
to expire
en ekonomi
an economy
en industri
an industry
en risk
a risk
ett guld
(a) gold
en investering
an investment
ett erbjudande
an offer
en förmögenhet
a fortune
ett varumärke
a brand
en konkurrens
(a) competition
en produkt
a product
ett kreditkort
a credit card
(en) handel
(a) trade, commerce
en rea
a sale
att ta slut
to run out, come to an end
en budget
a budget
en handelspartner
a trade partner
en organisation
an organisation
att befordra
to promote
ett avtal
a deal, an agreement
en kostnad
a cost
en valuta
a currency
en reklam
an advert
en öre
a cent, an ore, an öre
ett möte
a meeting
ett pris
a price
global
global
ett kontrakt
a contract
en kund
a customer
att minska
to decrease
en vinst
a profit, a gain
en förlust
a loss
en check
a cheque, a check
kontant
in cash
en konkurs
a bankruptcy
en aktie
a share
en lön
a wage, a salary
på vinst och förlust
on speculation, at a venture
en bilindustri
a car industry