Level 10 Level 12
Level 11

U2. Verbs


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
catch (a bus/tram)
įsėsti (į autobusą/tramvajų)
clean up
susitvarkyti/ išsivalyti
come
ateiti
cook (v)
gaminti maistą
dance (v)
šokti
do sport
sportuoti
drink (v)
gerti
drive (v)
vairuoti
eat
valgyti
enjoy
mėgautis
finish (v)
užbaigti
forget
užmiršti
get dressed
apsirengti
get up
atsikelti
get/go home
grįžti/ eiti namo
go
eiti
go out
išeiti
go to bed
eiti miegoti
hate (v)
nekęsti
have
turėti
have a break
turėti pertrauką
have a shower
maudytis po dušu
have breakfast
pusryčiauti
have lunch
priešpiečiauti
have dinner
vakarieniauti
help (v)
padėti
know
žinoti
like
mėgti
listen to
klausytis (ko)
live (v)
gyventi
meet
susitikti
open (v)
atidaryti
pass (v)
praeiti/ pravažiuoti
pass an exam
išlaikyti egzaminą
play
žaisti/ groti
prepare
paruošti
present (v)
pristatyti/ parodyti
relax
atsipalaiduoti
see
matyti
stay (v)
pasilikti
study (v)
studijuoti/ mokytis
take
paimti
think
galvoti
visit
aplankyti
wake up
nubusti
wake
pažadinti
walk (v)
vaikščioti
want
norėti
watch (v)
žiūrėti
work (v)
dirbti
write
rašyti