Level 15 Level 17
Level 16

U3. Other Words


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
other
kiti
a bit
truputį
a lot in common
daug bendro
again
dar kartą
animal
gyvūnas
basketball
krepšinis
be allowed to
leistina (kažką daryti)
bedroom
miegamasis
both
abu
car
mašina
cat
katė
choose
pasirinkti
computer
kompiuteris
cup
puodelis
department
skyrius
dictionary
žodynas
dirty
purvinas
each
kiekvienas
ear
ausis
envelope
vokas
exactly
būtent/ tiksliai
exam paper
egzamino užduotys
film
filmas
flatmate
kambariokas
be good at
gerai sektis kokioj nors srityje
graduation
mokyklos/universiteto baigimas
happy
laimingas
have got
turėti
hers
jos
his
jo
horrible
siaubingas
housewarming party
įkurtuvių vakarėlis
keep fit
išlikti sveikam/fiziškai stipriam
kind
rūšis
length
ilgis
look
žiūrėti
look like each other
atrodyti taip pat kaip/ būti panašiam į
loud
garsus
mate
bičiulis
mine
mano
nose
nosis
ours
mūsų
outside
lauke (ne viduje)
owner
savininkas
pet
gyvūnas
practise
praktika
ring
skambėti
room
kambarys
sandwich
sumuštinis
similar
panašus
sleep
miegoti
smoke (v)
rūkyti
sports centre
sporto centras
sure
žinoma
surprised
nustebintas
talk
šnekėti
tennis
tenisas
theirs
together
kartu
type
tipas
ugly
bjaurus
wash
plauti
weekday
savaitės diena
winter
žiema
worried
sunerimęs
yours
tavo/jūsų