Level 33 Level 35
Level 34

U7. Other Words (Verbs)


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
VERBS
veiksmažodžiai
ride a bike
važiuoti dviračiu
save
taupyti
miss
praleisti
pass an exam
išlaikyti egzaminą
lose
prarasti
leave shool
baigti mokykla
improve
pagerinti
hold
laikyti
fail an exam
neišlaikyti egzamino
share
dalintis
suggest
pasiūlyti
take an exam
laikyti egzaminą
act
vaidinti
add
pakviesti
apologise
atsiprašyti
ask
paklausti
travel
keliauti
use
naudoti
get a (good/ bad) grade
gauti (gerą/blogą) pažymį
take a test
laikyti testą
take a course
pradėti lankyti kursus
start school/ university
pradėti lankyti mokyklą/universitetą
leave school/ university
baigti mokyklą/universitetą
go to school/ university
eiti į mokyklą/universitetą