Level 34 Level 36
Level 35

U8. Technology


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
about 3 centimetres long
apie 3 centimetrų ilgio
about 3 centimetres wide
apie 3 centimetrų pločio
about 3 centimetres high
apie 3 centimetrų aukščio
about 3 centimetres thick
apie 3 centimetrų storio
advanced
pažengęs
click on an icon
paspausti ant piktogramos
close/open a window/program
atidaryti/uždaryti langą/programą
download/upload music
atsisiųsti /įkelti muziką
electric
elektrinis
graphics
grafika
internet connection
interneto ryšys
invent
išrasti
inventor
išradėjas
light
šviesa
make (n)
pagaminimas
measure (v)
matuoti
memory
atmintis
metal (adj)
metalinis
per hour
per valandą
petrol
benzinas
plastic (adj)
plastikinis
press (v)
paspausti
print out
spausdinti
processor
procesorius
put in/take out the CD/disk
įdėti/išimti diską
record (v)
įrašyti
save the document/changes
įrašyti dokumentą/pakeitimus
screen
ekranas
sound (n)
garsas
technological
technologinis
the 'on' button
įjungimo mygtukas
turn off
išjungti
turn on
įjungti
weigh
sverti
weight (n)
svoris
wi-fi internet
wi-fi internetas
wind-up (adj)
atsukti
word proccesor
Word’o procesorius